Jeg så etter et studiested som gav meg en utfordring, et sted som stilte høye krav. Dette fant jeg på Bjørknes Høyskole, samtidig gjøres alt for å sette studenten i sentrum. Bachelor i fred og konflikt er et studie som engasjerer og utvikler deg som person.