Faglige kompetanseområder

Kognitiv nevropsykologi, atferdsgenetikk

 

Bakgrunn

Psykologiutdanning (cand.psychol.) fra Universitet i Tromsø

Doktorgrad (dr.philos) fra Universitet i Oslo

 

Undervisning og veiledningsområder

Kognitiv psykologi

Kognitiv nevrovitenskap

Biologisk psykologi

 

Aktuelle forskningsområder

Forskningsinteresser innen psykologi, nevrovitenskap og genetikk. Pågående forskning særlig innen visuell kognisjon med fokus på oppmerksomhet, kognitiv kontroll, mental innsats, læring og bevissthet. Arbeider primært med atferdsdata, målinger av øyets pupill, og funksjonell MRI.

 

Annet

Thomas er professor II ved Bjørknes Høyskole. Hans primære stilling er ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo hvor han er professor i kognitiv nevrovitenskap.