"Det har vært veldig lærerikt, og egentlig berikende for meg som person å være med på denne reisen og dette kurset. Det å se hvordan forhold mennesker lever under i Tanzania, samt hvordan helsevesenet fungerer der nede er veldig spesielt, og noe lignende får jeg trolig aldri oppleve igjen".

– I tillegg har jeg fått masse nye bekjentskaper, nye erfaringer, opplevd triste saker på Bombo sykehus, sett nydelige barn som virker utrolig lykkelig med det livet de har fått, lært litt swahili, og sett en ukjent verden. Jeg er utrolig fornøyd!

 

Hva synes du alt i alt om kurset i tropemedisin?

Jeg synes det var meget innholdsrikt, lærerikt og faglig sterkt. Man lærer utrolig mye på de 3 ukene man er der nede, både faglig og om kulturen til folk som bor i Tanzania. For meg var det veldig spesielt å høre hvordan menn i Tanzania (og gjerne store deler av Afrika) neglisjerer egen helse og ikke har tro på “moderne” helse.
I starten var det litt vanskelig å klare å forstå hva legene fra Tanzania faktisk sa med sine brede afrikanske engelsk-uttalelse, men det blir man vant med etterhvert, og man forstår mer og mer. De sitter på mye kunnskap, og de vet jo hvordan det er der nede, i stedenfor at vi skal lese oss til denne informasjonen i bøker. Meget bra å ha både norske og tanzanianske undervisere.

 

Følte du deg godt nok forberedt etter å ha vært gjennom nettundervisning på forhånd?

Jeg hadde noen knagger å henge undervisningen på, samtidig som det ofte for meg er lettere å lære ved å høre/se og ikke ved å lese. Nettundervisningen ble dog litt stress for meg, da jeg var sein med å melde meg på kurset, og dermed fikk litt hastverk med å komme meg gjennom alt før kurset. Tror jeg fullførte det dagen før jeg dro. Dersom jeg hadde hatt bedre tid ville jeg trolig ha lært mer av nettkurset på forhånd. Synes derimot det er veldig lærerikt og enkelt å lese gjennom nå i ettertid, da jeg faktisk har lært en del der nede som jeg kan repetere via nettundervisningen.

 

Hva var grunnen til at du ville ta dette kurset?

I første omgang så har jeg ikke tenkt til å dra ut for å jobbe, selv om det ikke er helt fremmed for meg. Jeg jobber på en infeksjonspost hvor det er en del pasienter som kommer fra andre land (deriblant en del fra ulike afrikanske land), og som dermed lettere kan ha tropiske sykdommer, kontra etnisk norske pasienter. Jeg ønsket å utdype mine faglige kunnskaper rundt ulike tropiske sykdommer som er sjelden å se i Norge, bortsett fra HIV og særlig TB og HIV, som jeg jobber med ganske ofte. Jeg synes også det var meget interessant at kurset faktisk er i Tanzania.