Her finner du oversikt hva de ulike studieprogrammene koster

Studieavgift stedlige studier 2018/19

Bachelorprogram              1. år                2. år                3. år            Total  Kommentar:
Anvendt psykologi 77.000 77.000 77.000 231.000
Ernæring 77.000 77.000 77.000 231.000
Freds- og konfliktstudier 77.000 77.000 77.000 231.000    Frivillig studietur til Tanzania ila. første år. Oppmelding skjer etter studiestart (begrenset med antall plasser).
Internasjonale studier 77.000 77.000 77.000 231.000    Frivillig studietur til Tanzania ila. første år. Oppmelding skjer etter studiestart (begrenset med antall plasser).

 

Profesjon/årsstudier 1. sem
2. sem
Total  Kommentar:
1+5 medisin 44.500 44.500 89.000
Fysioterapi 44.500 44.500 89.000
Freds- og konfliktstudier 38.500 38.500 77.000    Frivillig studietur til Tanzania. Oppmelding skjer etter studiestart (begrenset med antall plasser).
Internasjonale studier 38.500 38.500 77.000    Frivillig studietur til Tanzania. Oppmelding skjer etter studiestart (begrenset med antall plasser).
Psykologi 38.500 38.500 77.000
Medisin grunnfag 38.500 38.500 77.000

 

Kurs/Enkeltemner Studieavgift  Kommentar:
Tropemedisin 44.000 Inkl. nettkurs, samt kost og losji (i tomannsrom) under praksisdel i Tanzania.
Global ernæring 30.500 Inkl. kost og losji (i tomannsrom) i Tanzania.
Ex phil 13.500
Enkeltemne 10 sp 13.500
Enkeltemne 15 sp 20. 250
Enkeltemne 20 sp 27. 000
Studieteknikk  1.600 Gratis for studenter ved Bjørknes Høyskole

 

Tidligere studenter som har oppnådd en bachelorgrad (minst 180 sp) ved Bjørnes Høyskole kan få 40% reduksjon i studieavgift på nye emner.

 

Studieavgift nettstudier studieåret 2018

 

Heltidsstudier Per semester
(heltid)
Per semester
(deltid)
Total Studiepoeng
Bachelor i ernæring 38.500 19.250 231.000 180
Medisin grunnfag 38.500 19.250 77.000  60
Psykologi årsstudium 38.500 19.250 77.000  60
Bachelor i anvendt psykologi 38.500 19.250 231.000 180
Bachelor i freds- og konfliktstudier 38.500 19.250 231.000 180
Bachelor i internasjonale studier 38.500 19.250 231.000 180
Psykisk helse i barnehagen  38.500  19.250  77.000  60
Halvårsstudier
Funksjonell anatomi & fysiologi (FAF) 38.500 19.250 38.500 30
Grunnleggende ernæring 38.500 19.250 38.500 30
Medisinsk grunnstudium 38.500 19.250 38.500 30
Enkeltemne 10 sp 13.500
Enkeltemne 15 sp 20.250
Enkeltemne 20 sp 27.000

 

 

Studieavgift nettstudier, månedlig betaling studieåret 2018/19

Studieprogram Per måned
(heltid)
Per måned
(deltid)
Total Studiepoeng
Ernæring, bachelor 7.990 3.995 239.700 180
Freds- og konfliktstudier, bachelor 7.990 3.995 239.700 180
Internasjonale studier, bachelor 7.990 3.995 239.700 180
Anvendt psykologi, bachelor 7.990 3.995 239.700 180
Psykologi årsstudium 7.990 3.995 79.900 60
Freds- og konfliktstudier, årsstudium 7.990 3.995 79.900 60
Internasjonale studier, årsstudium 7.990 3.995 79.900 60
Medisin grunnfag 7.990 3.995 79.900 60
Psykisk helse i barnehagen 7.990 3.995 79.900 60
Funksjonell anatomi & fysiologi (FAF) 7.990 3.995 39.950 30
Grunnleggende ernæring 7.990 3.995 39.950 30
Medisinsk grunnstudium 7.990 3.995 39.950 30