Lån og stipend søker du om via lanekassen.no. Dette kan du gjøre i god tid før du begynner med studiene, så fort du har takket ja til studieplass.

 

Mynter på et bord med en universitetshatt på

Lånekassen

Lånekassen behandler først søknaden, deretter må vi bekrefte at du er student hos oss. Det vil si at du først kan  motta studiestøtte en liten stund etter at du faktisk har blitt student. Dette er for at Lånekassen skal være helt sikre på at du faktisk studerer ved Bjørknes Høyskole. Oversikt over andel lån og stipend finner du på lånekassen.no.  Lånekassen betaler støtte for 10 måneder av studieåret men nye regler gjør at Lånekassen holder på å trappe opp til 11 måneder med studiestøtte, les mer om dette her. )

 

Stedlige studenter og lånekassen

Når du møter opp til studiestart, vil vi sende bekreftelse til Lånekassen på at du er student hos oss, og du vil få utbetalt støtte fra Lånekassen innen kort tid. Lånekassen utbetaler studiestøtte den 15. i måneden.

 

Nettstudenter og lånekassen

Du må signere kontrakt, og logge inn på e-læringsplattformen Qybele før vi kan bekrefte til Lånekassen at du er en aktiv student. Søk i god tid, gjerne før du søker hos oss. Da ligger søknaden din klar så vi kan sende inn informasjon til Lånekassen med en gang du starter med selve studiene. Du vil motta støtten kort tid etter at du har startet opp med studiene dine.

 

Forsinkelser i studiene og lånekassen

Er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng har du ikke krav på støtte fra Lånekassen. Det er mulig å ta igjen forsinkelsen, ved å ta eksamener/studiepoeng uten å motta støtte. Når du har tatt igjen noe av forsinkelsen og er under 60 studiepoeng forsinket vil du kunne søke om støtte igjen.

 

Tips! Ikke søk om lån før du har alle papirer i orden!

Søknader blir ikke behandlet før søkeren har vitnemål, og behandlingen vil ta lenger tid om man søker uten riktig dokumentasjon. Søkere som ikke har mottatt vitnemålet sitt enda, bør vente med å søke til de har fått det. Da går søknadsbehandlingen raskest mulig hos lånekassen.

Les mer på lanekassen.no