Sett deg godt inn i alt som gjelder eksamen -dette er viktig for deg! Merk at det kan være ulike ting som gjelder for nettstudenter og stedlige studenter.

Qybele-forskriftForskrift om opptak, studier og eksamen

Du plikter i henhold til din studiekontrakt å kjenne til høyskolens eksamensreglement som du finner i Forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften ligger i Qybele under Bibliotek-Råd & kvalitet-Reglementer. Det kan også  lastes ned fra Lovdata. Hvis du har spørsmål til eksamen kan du kontakte skolen på telefon 23 23 38 20 eller per epost til admin@bjorkneshoyskole.no.

 

Eksamensforsøk

Du har tre forsøk per eksamen. Det første forsøket kalles ordinær eksamen og er inkludert i studieavgiften. Hvis du består, ikke møter til eksamen eller stryker, teller dette som ett forsøk. Sykdom på eksamen som dokumenteres innen fristen teller ikke som et forsøk. Det er ikke mulig å kjøpe emner på nytt for å få nye forsøk på eksamen. Lenger ned på denne siden kan du lese om konteeksamen, sykdom osv.

 

Oppmelding til eksamen – stedlige studenter

Til ordinær eksamen blir alle stedlige studenter oppmeldt automatisk. For oppmelding til utsatt eksamen eller konteeksamen må du selv melde deg opp i Qybele eller ved å sende en melding til admin@bjorkneshoyskole.no innen oppmeldingsfristen. Du er selv ansvarlig for oppmelding. Fristen for å melde seg opp til eksamen er senest 1 uke før eksamensdato. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før du kan melde deg opp til eksamen. Du finner informasjon om obligatoriske arbeidskrav i studieplanen.

 

Oppmelding til eksamen– nettstudenter

Nettstudenter må selv melde seg opp til eksamen senest 1 uke før eksamensdato. Du melder deg opp i eksamenskalenderen i Qybele eller ved å sende en epost til admin@bjorkneshoyskole.no. Du er selv ansvarlig for oppmelding. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før du kan melde deg opp til eksamen. Du finner informasjon om obligatoriske arbeidskrav i studieplanen.

 

Frister

Husk at alle frister er endelige!
Oppmelding til eksamen: 1 uke før eksamensdato
Avmelding: 1 uke før eksamensdato
Sykdom: legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen.

 

Netteksamen

I en del emner kan du velge om du vil ta eksamen på sted eller nett. Hvis du ikke er oppmeldt til din foretrukne eksamensform kan du melde fra om at du ønsker netteksamen eller stedlig eksamen til admin@bjorkneshoyskole.no eller per telefon. Frist for å endre eksamensform fra sted til nett eller omvendt er 5 dager før eksamen. Du finner informasjon om eksamen du er oppmeldt til i ”mine data” på profilen din i Qybele. Praktisk informasjon om netteksamen finner du i biblioteket i Qybele, under ”viktige dokumenter”.

 

Stedlig eksamen

Stedlige eksamen avholdes alltid i våre lokaler og starter som regel kl 09 hvis ikke annet er gitt beskjed om på forhånd. Oppmøtetidspunkt er senest 15 minutter før eksamen starter. Du finner informasjon om eksamen du er oppmeldt til i ”mine data” på profilen din i Qybele. Praktisk informasjon om stedlig eksamen finner du i biblioteket i Qybele, under ”viktige dokumenter”.

 

Tilrettelegging

Hvis du har krav på tilrettelegging på eksamen kan du søke om det ved å sende inn dokumentasjon til admin@bjorkneshoyskole.no senest 1 uke før eksamen. Eksempler på tilrettelegging kan være ekstra tid på grunn av lese- og skrivevansker, ekstra tid på grunn av allergi, bruk av pc på stedlig eksamen på grunn av lese- og skrivevansker osv. For at du skal få svar i god tid lønner det seg å søke om tilrettelegging så fort du vet at du trenger dette og har dokumentasjonen tilgjengelig.

 

Sykdom

Hvis du er syk på eksamen må du gi oss beskjed om det så fort som mulig og legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen. Hvis du ikke leverer legeerklæring i tide vil eksamen telle som et forsøk, noe som betyr at du har brukt opp ett av tre forsøk og må betale eksamensavgift på neste forsøk. Hvis du leverer legeerklæring i tide vil eksamen ikke telle som et forsøk og neste eksamen blir dermed ordinær eksamen.

 

Konteeksamen

Hvis du har strøket på eksamen eller kan dokumentere sykdom kan du ta opp eksamen på første mulige eksamenstidspunkt. For studier med semester vil det avholdes egen konteeksamen og du må selv sørge for at du blir oppmeldt til den. For studier med trimester arrangeres det eksamen i alle emner hvert trimester og du kan derfor konte i neste eksamensperiode. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til konteeksamen. Pris for konteeksamen er:

  • Kr 1 000 for alle emner og evalueringsformer som beskrevet i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole. Unntatt ERN3990, FK3990 og PSY3990
  • Kr 1 700 for ERN3990 (bacheloroppgave 10 sp)
  • Kr 1 700 for PSY3990 (bacheloroppgave 15 sp)
  • Kr 3 000 for FK3990 (bacheloroppgave 30 sp)

 

Forbedring av karakter

Du kan forbedre karakteren din hvis det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å forbedre. Du må da selv melde deg opp til eksamen. Beste karakter blir stående. Det er mulig å forbedre karakter etter at du er ferdig som student hos oss forutsatt at du har flere forsøk igjen og at emnet fortsatt tilbys. Prisen for å forbedre karakter er den samme som for konting (se over). Hvis eksamen som du ønsker å forbedre arrangeres samtidig med en annen eksamen du skal ta må du vente til neste mulighet.

 

Sensur

Sensur faller 3 uker etter eksamen hvis ikke annet er spesifisert. Sensuren publiseres i Qybele i løpet av dagen 3 uker etter eksamen. Hvis du har fått karakter F på eksamen, altså stryk, vil du automatisk få en strykbegrunnelse i løpet av noen dager.

 

Klage på sensur

Du finner saksgang for klagesaker i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole. Hvis du har bestått eksamen, men mener at du har prestert bedre enn du har fått uttelling for kan du be om en begrunnelse for karakter. Det gjør du ved å sende en epost til admin@bjorkneshoyskole.no. Når du har mottatt begrunnelse fra sensor kan du eventuelt klage videre og du vil få en ny sensur. Resultatet av en klage kan være at karakteren går opp, ned eller blir stående. Frister for ønske om begrunnelse er 1 uke etter sensur, frist for å klage er 3 uker etter at du har mottatt begrunnelse. Sensor har 2 uker på å gi en begrunnelse og 3 uker på å behandle en klage. Når du klager på en karakter, skal du ikke ha med navn, men kandidatnummer og fagkode.