Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Master i psykologi – under planlegging

Når du tar master i psykologi ved Bjørknes Høyskole kan du velge mellom to aktuelle fordypningsområder – anvendt helsepsykologi og forebygging og kognisjon og teknologi. Masteren er en god blanding av nettstudier og studier på campus, og gir deg en moderne og fleksibel studiehverdag.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Meld din interesse Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Dette er et masterprogram vi planlegger å tilby fra og med høsten 2021. Meld gjerne din interesse allerede nå!

Vi tilbyr allerede bachelorprogrammer, årsstudier og enkeltemner i psykologi. Se alle våre psykologistudier her.

Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging 

Psykologi er ikke bare nyttig for å hjelpe folk som har det vanskelig, men er også effektivt med tanke på helsefremming og forebygging av vansker og helseplager.  Du vil i denne fordypningen tilegne deg kunnskap om hvordan psykologi kan være et virkemiddel i forebyggende arbeid. 

Hva lærer du?  

I denne fordypningen får du inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid, med fokus på hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å bedre folks helse. Du vil komme tett på en dyktig og engasjert stab som alltid har åpne dører og hjelper deg med å lære. Du vil få inngående kunnskap om blant annet:  

  • Hvordan folk lever med sykdom 
  • Hvorfor det er vanskelig å endre atferd på tross av helseskadelige effekter 
  • Hvordan du kan bidra til å bedre psykisk helse på både individuelt og samfunnsmessig plan 

Hvorfor velge denne retningen?  

Gjennom denne fordypningen vil du også være i stand til å se hvordan kulturelle forhold spiller inn i synet på helse. Du vil forstå endringsprosesser med en kultursensitiv holdning. Videre vil du få kunnskap om hvordan man møter ulike vansker, med vekt på relasjon og allianse.

Master i psykologi

Fordypningsområde Kognisjon og teknologi 

Informasjonsflyten i samfunnet har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Det å forstå hvordan disse endringene påvirker oss og vår kognisjon, altså hvordan vi mennesker tenker, erkjenner og oppfatter omverdenen, og forståelsen av oss selv, er essensielt.

Fordypningsretningen ser nærmere på skjæringspunktet mellom kognisjon og teknologisk utvikling. Denne kunnskapen er nyttig for eksempel i utviklingen av digitaliserte løsninger der mennesket er forbruker av varer og tjenester. Denne utdannelsen møter både dagens og morgendagens arbeidsmarked. 

Hva lærer du?  

Du vil komme tett på en dyktig og engasjert stab som alltid har åpne dører, og som hjelper deg med å lære.  Du vil få inngående kunnskap om blant annet: 

  • Hvordan mennesker strukturerer sin forståelse av både seg selv og omverdenen, og hvordan teknologi kan bidra til bedre forståelse av disse prosessene. 
  • Anvendelsen av teknologi i møte med kognisjon og hvordan teknologien påvirker tenkning. 
  • De etiske problemstillingene denne utviklingen medbringer for oss som individer og samfunn. 
     

Hvorfor velge denne retningen

Gjennom denne fordypningen vil du forstå hvordan vi mennesker blir påvirket av og fungerer i et eskalerende digitalt samfunn.