Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i psykologi

Et årsstudium i psykologi passer for deg som vil ha en smakebit på psykologistudier, eller deg som eller ønsker lære mer om normalpsykologi. Etter at årsstudiet er ferdig, kan du fortsette på andreåret av bachelor i anvendt psykologi.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Hva er det som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få og som del av større grupper? Hva skal til for å utvikle gode evner til å kommunisere med andre mennesker? Og Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Dette er bare noen av spørsmålene du vil utforske i løpet av studieåret.

Hva lærer du?

Du går i en mindre klasse med kort vei til engasjerte og dyktige forelesere.

I årsstudiet i psykologi vil du blant annet lære om

  • psykologi som fag og vitenskap og en innføring i psykologiens historie
  • sentrale personer som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling
  • mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømming, beslutningstaking og problemløsning
  • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
  • menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling
  • hva som utvikler seg, når det utvikler seg, hvordan og hvorfor utviklingen skjer

Sjekk ut vår podcast Psykt interessant – en podcast om aktuelle temaer innen psykologi.

For meg innfrir Bjørknes Høyskole alle krav, pluss litt til. Fra dag én har alle blitt sett og hørt, både innenfor klassen og som student på skolen. Foreleserne våre er utrolig flinke! I motsetning til en offentlig skole hvor du lett kan føle deg som en i mengden, har Bjørknes Høyskole et mindre miljø, og de ansatte er tilgjengelige for deg og hjelper til med det du trenger.

Vibeke Falla, tidligere psykologistudent  

Årsstudium psykologi

Arbeidsrelevans og videre studier

Et årsstudium er et godt utgangspunkt for en lengre universitetsutdannelse eller for å gi deg mer tyngde i arbeidslivet, hvor psykologisk forståelse alltid vil være relevant.

Om du ønsker å studere videre etter fullført årstudiet, kan du fortsette direkte på andreåret på bachelor i anvendt psykologi, eller få innpass for 45 studiepoeng om du forsetter på bachelor i psykologisk helsearbeid.

Et årsstudium i psykologi vil gi deg kunnskap om normalpsykologien, som er studiet av alminnelige mennesker normale fungering, og det er relevant i mange ulike sammenhenger.

Dette kan være nyttig på arbeidsplasser hvor man jobber med mennesker innen

  • helsesektoren
  • undervisningssektoren
  • ledelse og administrering av mennesker
  • organisasjonsarbeid

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Les mer