Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i psykisk helse i barnehagen

Spiss kompetansen din med et årsstudium i psykisk helse i barnehagen og lær om forebygging, tidlig intervensjon og behandling hos de yngste barna. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.
Se når du kan starte på nettstudier.

Satsing på barn og unges psykiske helse står sterkere enn noen gang, og barnehagen er en av de viktigste arenaene for å fremme god psykiske helse. Å ha kunnskap og ferdigheter knyttet til arbeid med dette er av stor verdi. Man ser at tidlig hjelp kan gi store gevinster, både for enkeltindividet og for samfunnet. Årsstudiet i psykisk helse i barnehagen ønsker å formidle ulike måter å fremme barns psykiske helse på, samt forebygge psykisk uhelse.

Hva lærer du?

Dette årsstudiet tar sikte på å gi deg økt kunnskapsnivå og bedre ferdigheter knyttet til arbeid med barn og unges psykiske helse.

Du lærer blant annet om

 • innføring i barns utvikling
 • kunnskap om hva som fremmer og hemmer barns utvikling og psykiske helse
 • tilknytning, tilknytningsvansker og traumeforståelse
 • observasjon og kartlegging av mulige vansker hos barn
 • hvordan oppdage og håndtere språkvansker hos barn
 • kliniske kommunikasjonsferdigheter innen endringsarbeid
 • hvordan man videreformidler sentral informasjon på en systematisk og profesjonell måte, både til andre instanser og internt til kolleger

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Les mer: Aktuelt om psykisk helse i barnehagen og språkferdigheter.

Psykisk helse i skolen

Obligatoriske samlinger i årsstudium i psykisk helse i barnehagen

I årsstudium i psykisk helse i barnehagen er det en obligatorisk samling på campus i Oslo. Samlingen går over 2 dager. Dato fastsettes når semesteret er i gang.  

Samlingen omhandler følgende fag:

 • Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (PSY3270)
  Dette emnet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå endringsprosesser og utvikle ferdigheter som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis. 

Les mer: Hvordan er det egentlig å være nettstudent?

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsstudiet i psykisk helse i barnehagen er relevant for

 • ansatte i barnehagen
 • enhetsledere
 • fagpersonell som jobber med forebyggende arbeid for barn
 • alle som jobber eller ønsker å jobbe med barn i barnehagealder

Om du ønsker å studere videre etter fullført årsstudium, kan du fortsette på bachelor i psykologi hos oss. Du kan få hele årsstudiet innpasset i bachelor i psykologisk helsearbeid, eller få innpass for 45 studiepoeng om du fortsetter på bachelor i anvendt psykologi

Les mer: Våre to bachelorgrader i psykologi.

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer
PSY6130 Psykisk helse i barnehagen (15 sp)

Dette emnet har som mål å gi kunnskap og forståelse for hvordan man kan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Du får en innføring i arbeid med forebygging og lærer konkrete tiltak overfor utsatte barn og unge.

Les mer