Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i ernæring – nettstudium

Ernæring er mer enn kalorier og matvaner. Et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. På dette bachelorprogrammet lærer du om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kosthold.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet til denne bachelorgraden er kun generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er våren 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med en bachelor i ernæring tar du et dypdykk inn i en vår tids store utfordringer: Ikke hvordan vi skal skaffe oss nok mat, men hvordan vi skal velge riktig mat. Du lærer om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kostholdet.

Denne bachelorgraden gir deg en solid grunnutdanning, som du kan bruke til forebyggende ernæringsarbeid, rådgiving om mat og kosthold eller veiledning av friske mennesker i ulike faser av livet. Du har også mulighet til å få verdifull praksis gjennom et fireukers feltarbeid i Tanzania* og internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere.

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021

Hva lærer du?

I løpet av tre år har du en rekke fag innen helse og ernæring. Tilnærmingen er praktisk og tar deg tett på mennesker og ulike grupper i samfunnet. Du får erfaring i å hjelpe folk å tilrettelegge kosthold gjennom veiledning og råd. Dette er nyttig kompetanse med direkte relevans for arbeidslivet.

Du vil blant annet lære om

 • samfunnsernæring og kosthold
 • hormoner og immunsystem
 • psykologi og kommunikasjon
 • forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 

Du har også mulighet til å være med på et spennende fireukers feltarbeid i Tanzania*, du kan også få verdifull erfaring gjennom internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere .

Denne bachelorgraden er et nettstudium med noen obligatoriske samlinger på campus i Oslo.

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Les også: Global ernæring åpnet øynene mine for en helt annen verden

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021

Ernæring

Obligatorisk samling på campus

For flere av emnene vil det være en stedlig samling av to til fire dagers varighet i høyskolens lokaler. Samlingene kan bestå av forelesninger om sentral tematikk i pensum, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Ved deltagelse på samling som obligatorisk arbeidskrav, må studenten møte til samling på oppsatte tidspunkt for dette og gjennomføre planlagt undervisning og aktiviteter. Hvis studenten er forhindret i å delta på samling, må emnet utsettes til neste semester. Datoene for samlingene får du med en gang du starter studiene. 

Det vil være obligatoriske samling i følgende emner:

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn 
ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 
 

Tidligere hadde jeg ikke tenkt over i hvilken grad ernæring passer inn i internasjonal folkehjelp. I Tanzania lærte jeg om den usikre ernæringssituasjonen hos barn og mødre og hvilke følger det får. (…) Jeg forstod virkelig betydningen av og det store behovet for kompetanse innen global ernæring.
Cecilie Kjeldsberg, tidligere bachelorstudent i ernæring


Jobbmuligheter og videre studier

Med en bachelor i ernæring er du kvalifisert til å søke på mange spennende mastergrader, både i Norge og i utlandet. Du kan spesialisere deg innenfor spesifikke retninger av ernæring, som fedme eller samfunnsernæring, eller du kan kombinere graden med studier i for eksempel folkehelse, fysisk aktivitet eller matvitenskap.

Kompetansen er ettertraktet blant annet i utdanningssektoren, media, idretten, matvarebransjen og på institusjoner og opplysningskontor.

Etter en bachelorgrad i ernæring kan du jobbe som for eksempel

 • ernæringsrådgiver
 • kostveileder
 • frisklivsmedarbeider
 • ernæringsansvarlig 

Typiske arbeidsplasser kan være

 • kommuner
 • frisklivsentraler – medarbeidere, i team
 • eget firma
 • treningssenter
 • prosjekter innenfor folkehelse

1.studieår: Samling i ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
Dette er et av de første emnene du tar, og når du kommer på samling er det en fin mulighet for å møte medstudenter, se høyskolen du hører til og bli kjent med fagstaben. Samlingen vil gå over to dager og fokuset vil være på metoder for å kartlegge kostholdet, i tillegg til introduksjonsforelesninger til overordnende temaer innen ernæringsfaget. Samlingen tilbys i hvert semester.


2. studieår: Samling i ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn
Emnet tar sikte på å gi deg ferdigheter som gjør deg bedre rustet til å kommunisere på en profesjonell måte, noe som er viktig hvis du skal veilede andre. Samlingen går over to dager og inkluderer forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske øvelser i form av rollespill med medstudenter. Samlingen tilbys hvert semester.


3. studieår: Samling i ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis
Som et av de avsluttende emnene i bachelorgraden, gir dette emnet deg praktiske ferdigheter og verktøy som du kan ta i bruk etter endt studie. Samlingen er av fire dagers varighet, og det vil være forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner, klientpraksis og praktisk matlaging.  Samlingen tilbys hver semester.

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved starten av semesteret til de som er registrert på de aktuelle emnene.
 

Hvor mange ganger må jeg komme til Oslo i løpet av bachelorgraden?

I tillegg avholdes stedlig eksamen for emnene ERN2500  og ERN2600 i Bjørknes Høyskoles lokaler i Oslo. Eksamenen for begge emnene arrangeres på samme dag og tilbys hvert semester.

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring (10 sp)

I dette emnet vil du lære mye nyttig om riktig og viktig ernæring! Du vil bli bedre kjent med blant annet næringsstoffer, kroppens energiomsetning, det norske kostholdet og ernæringsutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.  

Les mer
MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
ERN2300 Biokjemi og energiomsetning (10 sp)

Dette emnet omhandler kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte/kar-systemet, blodet og nyrene/urinveiene.

Les mer
MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Emnet tar også for seg temaer som revmatologiske sykdommer og kroppens reproduktive funksjon.

Les mer

MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Les mer
ERN2200 Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

Dette emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Du vil tilegne deg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder.

Les mer
ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)

I dette emnet vil du bli bedre kjent med både generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler.

Les mer
ERN2500 Energigivende næringsstoffer (10 sp)

Dette emnet  omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Du vil lære om fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering.

Les mer
ERN2600 Mikronæringsstoffer (10 sp)

Dette emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Du vil blant annet lære om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger.

Les mer
ERN3100 Metabolsk regulering og vekt (10 sp)

I dette emnet lærer du om metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter. Etter endt emne vil du kunne beskrive prinsipper for ulike slankedietter og motedietter, samt vurdere deres nytteverdi.

Les mer

ERN3200 Ernæring gjennom livets faser (10 sp)

I dette emnet tilegner du deg bedre kunnskaper ernæring til mennesker i alle aldre. Du skal blant annet innom temaer som norske anbefalinger for spedbarnsernæring, retningslinjer for måltider i barnehage/skole, ernæringsutfordringer blant eldre og mye mer.

Les mer
ERN3300 Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander (10 sp)

I dette emnet lærer du mer om de vanligste livsstilssykdommene og forholdene rundt disse. Du skal blant annet innom temaer som diabetes type 1 og 2, overvekt og fedmekirurgi, hjerte- og karsykdom og de vanskeligste kreftsykdommene.

Les mer
ERN6050 Forebyggende ernæring i helsearbeid og praksis (10 sp)

I dette emnet får du en innføring i ernæringens rolle i forebyggende helsearbeid. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt, og emnet inkluderer praktisk matlaging.

Les mer
ERN3990 Bacheloroppgave (10 sp)

I dette emnet skal du skrive en bacheloroppgave. Dette innebærer at du skal bruke kunnskpen du har tilegnet deg til å formulere, belyse og svare på en problemstilling innen fagområdet ernæring.

Les mer

ERN6010 Idrettsernæring, trening og prestasjon (10sp)

Dette emnet omhandler treningsfysiologi, treningslære og idrettsernæring, med spesielt fokus på prestasjonsernæring. Du vil blant annet lære om treningsplanlegging og optimalisering av kosthold til idrettsutøvere og mosjonister.

Les mer
ERN6020 Global ernæring i Tanzania (10 sp)

I dette emnet vil du kunne både lære og oppleve et annet kontinent. Her er det en studietur til Tanzania hvor Bjørknes Høyskole sine studenter blir invitert ned på TICC i Tanga, Tanzania. Her vil du lære om globale ernæringutfordringer mens du ser hvordan den faktisk er fra et helt annet ståsted enn i Norge. 

Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om dette emnet blir gjennomførbart i 2021

Les mer
ERN6030 Internship (10 sp)

Internship er et emne og en mulighet for deg til å skaffe praktisk arbeidserfaring fra en virksomhet i fagrelevant arbeid. En praksisplass gjennom internship er også med på å styrke din CV og gi deg kontakter i arbeidslivet.

Les mer
ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære om barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

Les mer
ERN6060 Internship (20 sp)

Internship er et emne og en mulighet for deg til å skaffe praktisk arbeidserfaring fra en virksomhet i fagrelevant arbeid. En praksisplass gjennom internship er også med på å styrke din CV og gi deg kontakter i arbeidslivet.

Les mer
ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

I dette emnet lærer du om vanlige ernæringsutfordringer som kjennetegner eldre som en gruppe, og hvordan det kan legges til rette for et godt kosthold livet ut.

Les mer