Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i ernæring

Ernæring er mer enn kalorier og matvaner. Et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet til denne bachelorgraden er kun generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier


Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med en bachelor i ernæring tar du et dypdykk inn i en vår tids store utfordringer: Ikke hvordan vi skal skaffe oss nok mat, men hvordan vi skal velge riktig mat. Du lærer om hva som kjennetegner dagens livsstilsykdommer og hvordan de kan forebygges gjennom kostholdet.

Denne bachelorgraden gir deg en solid grunnutdanning, som du kan bruke til forebyggende ernæringsarbeid, rådgiving om mat og kosthold eller veiledning av friske mennesker i ulike faser av livet. Du har også mulighet til å få verdifull praksis gjennom et fireukers feltarbeid i Tanzania* og internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere.

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021
 

Hva lærer du?

I løpet av tre år har du en rekke fag innen helse og ernæring. Tilnærmingen er praktisk og tar deg tett på mennesker og ulike grupper i samfunnet. Du får erfaring i å hjelpe folk å tilrettelegge kosthold gjennom veiledning og råd. Dette er nyttig kompetanse med direkte relevans for arbeidslivet.

Du vil blant annet lære om

 • samfunnsernæring og kosthold
 • hormoner og immunsystem
 • psykologi og kommunikasjon
 • forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 

Du har også mulighet til å være med på et spennende fireukers feltarbeid i Tanzania*, du kan også få verdifull erfaring gjennom internship hos relevante organisasjoner eller arbeidsgivere .

Denne bachelorgraden er et nettstudium med noen obligatoriske samlinger på campus i Oslo.

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.


Global ernæring åpnet øynene mine for en helt annen verden

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021

Ernæring

Obligatorisk samling på campus*

I løpet av bachelorgraden vil det væres samlinger med to til fire dagers varighet på campus i Oslo. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en egnet arena for å møte både likesinnede medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Datoene for samlingene får du med en gang du starter studiene. 
 

Det vil være obligatoriske samling i følgende emner:

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn 
ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis 
 

Tidligere hadde jeg ikke tenkt over i hvilken grad ernæring passer inn i internasjonal folkehjelp. I Tanzania lærte jeg om den usikre ernæringssituasjonen hos barn og mødre og hvilke følger det får. (…) Jeg forstod virkelig betydningen av og det store behovet for kompetanse innen global ernæring.
Cecilie Kjeldsberg, tidligere bachelorstudent i ernæring 
 

*På grunn av koronasituasjonen er nå alle samlinger digitale


Jobbmuligheter og videre studier

Med en bachelor i ernæring er du kvalifisert til å søke på mange spennende mastergrader, både i Norge og i utlandet. Du kan spesialisere deg innenfor spesifikke retninger av ernæring, som fedme eller samfunnsernæring, eller du kan kombinere graden med studier i for eksempel folkehelse, fysisk aktivitet eller matvitenskap.

Kompetansen er ettertraktet blant annet i utdanningssektoren, media, idretten, matvarebransjen og på institusjoner og opplysningskontor.

Etter en bachelorgrad i ernæring kan du jobbe som for eksempel

 • ernæringsrådgiver
 • kostveileder
 • frisklivsmedarbeider
 • ernæringsansvarlig 
   

Typiske arbeidsplasser kan være

 • kommuner
 • frisklivsentraler – medarbeidere, i team
 • eget firma
 • treningssenter
 • prosjekter innenfor folkehelse
   

 

1.studieår: Samling i ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
Dette er et av de første emnene du tar, og når du kommer på samling er det en fin mulighet for å møte medstudenter, se høyskolen du hører til og bli kjent med fagstaben. Samlingen vil gå over to dager og fokuset vil være på metoder for å kartlegge kostholdet, i tillegg til introduksjonsforelesninger til overordnende temaer innen ernæringsfaget. Samlingen tilbys i hvert semester.


2. studieår: Samling i ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn
Emnet tar sikte på å gi deg ferdigheter som gjør deg bedre rustet til å kommunisere på en profesjonell måte, noe som er viktig hvis du skal veilede andre. Samlingen går over to dager og inkluderer forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske øvelser i form av rollespill med medstudenter. Samlingen tilbys hvert semester.


3. studieår: Samling i ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis
Som et av de avsluttende emnene i bachelorgraden, gir dette emnet deg praktiske ferdigheter og verktøy som du kan ta i bruk etter endt studie. Samlingen er av fire dagers varighet, og det vil være forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner, klientpraksis og praktisk matlaging.  Samlingen tilbys hver semester.

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved starten av semesteret til de som er registrert på de aktuelle emnene.
 

Hvor mange ganger må jeg komme til Oslo i løpet av bachelorgraden?

I tillegg avholdes stedlig eksamen for emnene ERN2500  og ERN2600 i Bjørknes Høyskoles lokaler i Oslo. Eksamenen for begge emnene arrangeres på samme dag og tilbys hvert semester.

ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring (10sp)

I dette emnet vil du lære mye nyttig om riktig og viktig ernæring! Du vil bli bedre kjent med blant annet næringsstoffer, kroppens energiomsetning, det norske kostholdet og ernæringsutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.  

Les mer
MED1100 Humanbiologi (10 sp)

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Du vil lære mer om temaer som blant annet biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk.

Les mer
MED1300 Respirasjon og metabolisme (10 sp)

I dette emnet vil du få en innføring i respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir deg en bedre forståelse kroppens luftveier, hva maten vi spiser består av, og hvordan kroppen absorberer og fordøyer mat.

Les mer
ERN2300 Biokjemi og energiomsetning (10 sp)

Dette emnet bygger på mye interessant innen biokjemi og kroppen energiomsetning. Du vil blant annet tilegne deg mer kunnskap om biokjemiske begreper, sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, enzymers oppbygning og funksjon og mye mer.

Les mer
MED1200 Hjerte-kar-væske (10 sp)

I emnet MED1200 blir du bedre kjent med anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet vil gi deg en bedre forståelse av blant annet hvordan kroppens sirkulasjon og væskebalanse fungere.

Les mer
MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

Emnet MED1500 byr på mye spennende rettet til kroppens hormoner og immunsystem. Du vil blant annet være innom temaer som den generelle oppbyggingen av bakterier, virus og sopp. Hormonelle reguleringer, human reproduksjon, svangerskap, overgangsalder og immunsystemets inndeling. 

Les mer

MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

I dette emnet hjelper vi deg å bli bedre kjent med menneskekroppen. Du vil blant annet lære mye interesant om kroppens muskler, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

Les mer
ERN2200 Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

I dette emnet får du en god innføring i aspekter knyttet til vitenskap og forskning innenfor ernæring. Du vil blant annet lære hvordan vurdere vitenskapelige artikler samt vurdere hvilke kostholdsundersøkelsesmetoder som egner seg til ulike studiedesign.

Les mer
ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)

I dette emnet vil du lære mye spennende på flere plan. Du vil bli bedre kjent med både generell- og profesjonell kommunikasjon, psykologi og helsepsykologi. I tillegg vil du få en bedre forståelse av lover og retningslinjer i forholdet mellom pasient og behandler.

Les mer
ERN2500 Energigivende næringsstoffer (10 sp)

Dette emnet favner forholdene rundt energigivende næringsstoffer og hvordan kroppen tar disse til seg. Du skal innom interessante temaer som ulike typer fiber, fordøyelse, absorpsjon, transport og omsetning av næringsstoffer, blodsukkerregulering, diagnosekriteriene for diabetes og mye mer.

Les mer
ERN2600 Mikronæringsstoffer (10 sp)

Dette emnet bygger på viktigheten av gode vitaminer og mineraler og kroppens omsetning av dette. Du vil blant annet lære mer om matvarenes betydning for kostholdets kvalitet, inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning.

Les mer
ERN3100 Metabolsk regulering og vekt (10 sp)

Du vil gjennom dette emnet lære om metabolsk regulering og omfanget av dette. Du skal innom temaer som hormoner, kroppens vektregulering, mekanismer i kroppen som regulerer appetitten, prinsippene i vanlige slankedietter og påvirkningene disse har på metabolisme og vekt.

Les mer

ERN3200 Ernæring gjennom livets faser (10 sp)

I dette emnet tilegner du deg bedre kunnskaper ernæring til mennesker i alle aldre. Du skal blant annet innom temaer som norske anbefalinger for spedbarnsernæring, retningslinjer for måltider i barnehage/skole, ernæringsutfordringer blant eldre og mye mer.

Les mer
ERN3300 Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander (10 sp)

I dette emnet lærer du mer om de vanligste livsstilssykdommene og forholdene rundt disse. Du skal blant annet innom temaer som diabetes type 1 og 2, overvekt og fedmekirurgi, hjerte- og karsykdom og de vanskeligste kreftsykdommene.

Les mer
ERN6050 Forebyggende ernæring i helsearbeid og praksis (10 sp)

Dette emnet gir deg bedre kunnskaper om forebyggende helsearbeid og sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.

Les mer
ERN3990 Bacheloroppgave (10 sp)

I dette emnet skal du skrive en bacheloroppgave. Dette innebærer at du skal bruke kunnskpen du har tilegnet deg til å formulere, belyse og svare på en problemstilling innen fagområdet ernæring.

Les mer

ERN6010 Idrettsernæring, trening og prestasjon (10sp)

I dette emnet vil du lære mye interessant om trening, næring og prestasjon. Du skal blant annet innom temaer som forebygging og rehabilitering av ulike livsstilssykdommer, næringsstoffanbefalinger til idrettsutøvere og utfordringer knyttet til spiseforstyrrelser og lav energitilgjengelighet i idretten.

Les mer
ERN6020 Global ernæring i Tanzania (10sp)

I dette emnet vil du kunne både lære og oppleve et annet kontinent. Her er det en studietur til Tanzania hvor Bjørknes Høyskole sine studenter blir invitert ned på TICC i Tanga, Tanzania. Her vil du lære om globale ernæringutfordringer mens du ser hvordan den faktisk er fra et helt annet ståsted enn i Norge. 

Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om dette emnet blir gjennomførbart i 2021

Les mer
ERN6030 Internship (10 sp)

Internship er et emne og en mulighet for deg til å skaffe praktisk arbeidserfaring fra en virksomhet i fagrelevant arbeid. En praksisplass gjennom internship er også med på å styrke din CV og gi deg kontakter i arbeidslivet.

Les mer
ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære mer om barneernæring og spekteret rundt dette. Du skal blant annet innom temaer som, helse, vekst og utvikling blant barn, de viktigste næringsstoffene, betydningen av måltidsdeltagelse og mye mer.

Les mer
ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

Emnet vil gi deg kunnskap om forholdene rundt eldre menneskers kosthold og ernæringsutfordringer. Du vil blant annet lære om screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre, praktiske kostråd og matvarevalg, aldringsprosessen, appetitt og ernæringsstatus.  

Les mer