Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Intensivkurs før opptaksprøver - Kjemi

Opptaksprøvene til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. I vårt digitale nettkurs får du en gjennomgang av kjemi- og biokjemi-emnene og gjennomgang av tidligere opptaksprøver. 

Vi tilbyr dette kurset to ganger i løpet av våren. Velg mellom to runder:

Runde 1: 18. januar -18. mars
Runde 2:  30. mars - 1. juni 

Du kan også ta intensivkurs i biologi, medisinsk fagterminologi eller velge pakken som inkluderer alle kursene. 

Opptaksprøvene til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. I vårt digitale nettkurs får du blant annet en gjennomgang av kjemi- og biokjemi-emnene og gjennomgang av tidligere opptaksprøver

Dette blir et digitalt kurs som avholdes på vår læringsplattform Qybele. Du får tilgang til kurset i to måneder. Nettkurset består av en blanding av tekst, videoforelesninger, oppgaver og live-seminar. Innhold og kursmateriell er på engelsk, mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

Om kjemikurset

Kurset legger vekt på de temaene universitetene har satt på sine kravlister for opptaksprøvene. Dette innebærer uorganisk kjemi, organisk kjemi og introduksjon til biokjemi. I tillegg fokuseres det på viktigheten av kjemi i den kliniske hverdagen (applikasjonsverdi), med eksempler fra hvordan kjemien vi lærer brukes i andre fag på medisinstudiet og i arbeidet som lege, veterinær eller tannlege. 

Bakgrunnskunnskap

Kurset er lagt opp slik at alle skal få en oversikt over temaene til opptaksprøven, uavhengig av fagbakgrunn i kjemi, men det er alltid en fordel å ha tatt grunnleggende kurs i uorganisk kjemi og ha kjennskap til organisk kjemi.