Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Intensivkurs før opptaksprøver - Kjemi

Opptaksprøvene til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. I vårt digitale nettkurs får du en gjennomgang av kjemi- og biokjemi-emnene og gjennomgang av tidligere opptaksprøver. 

Når: 30. mars - 1. juni 

Opptaksprøvene til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Sentral-Europa baserer seg blant annet på kjemi. I vårt digitale nettkurs får du blant annet en gjennomgang av kjemi- og biokjemi-emnene og gjennomgang av tidligere opptaksprøver

Du kan også ta intensivkurs i biologi, medisinsk fagterminologi eller velge pakken som inkluderer alle kursene. 

Dette blir et digitalt kurs som avholdes på vår læringsplattform Qybele. Du får tilgang til kurset i to måneder. Nettkurset består av en blanding av tekst, videoforelesninger, oppgaver og live-seminar. Innhold og kursmateriell er på engelsk, mens undervisningen i hovedsak foregår på norsk.

online kurs

Om kjemikurset

Kurset legger vekt på de temaene universitetene har satt på sine kravlister for opptaksprøvene. Dette innebærer uorganisk kjemi, organisk kjemi og introduksjon til biokjemi. I tillegg fokuseres det på viktigheten av kjemi i den kliniske hverdagen (applikasjonsverdi), med eksempler fra hvordan kjemien vi lærer brukes i andre fag på medisinstudiet og i arbeidet som lege, veterinær eller tannlege. 

Bakgrunnskunnskap

Kurset er lagt opp slik at alle skal få en oversikt over temaene til opptaksprøven, uavhengig av fagbakgrunn i kjemi, men det er alltid en fordel å ha tatt grunnleggende kurs i uorganisk kjemi og ha kjennskap til organisk kjemi.

Registrer deg for å motta viktig informasjon om medisin, tannlege og veterinærstudier i Sentral-Europa