Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Halvårsenhet i kosthold og ernæring for eldre

Ønsker du å bidra til gode matopplevelser, riktig kosthold og verdighet for eldre? Med vår aldrende befolkning vil det være et økende behov for den kompetansen du får fra vårt halvårsstudium i kosthold og ernæring spesielt rettet mot eldre.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Se når du kan starte på nettstudier

Matglede er viktig uansett alder, og med riktige grep kan måltidet bli en begivenhet i hverdagen.

De fleste eldre i Norge i dag lever gode liv, men det er dokumentert at det ofte svikter når det gjelder mat og måltider, både på sykehjem og blant hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie. Derfor har helse- og omsorgssektoren et stort behov for folk med ernæringskompetanse.
 

Hva lærer du?

Gjennom tre hovedemner får du kunnskap om grunnleggende ernæringslære, mat og kosthold i befolkningen, og hvordan du kan jobbe for å sikre god ernæring blant eldre. 

Emnene gir deg blant annet kunnskap om:

  • Anatomi og fysiologi spesielt relevant for ernæring
  • Næringsstoffer og generell ernæringslære
  • Matglede og forebygging av underernæring for eldre

Dette studiet foregår på nett, og du bestemmer selv om du vil ta det over ett eller to semester. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.
 

Ernæring

Samling på Bjørknes Høyskole

Hvert semester avholdes det en samling over to dager på Bjørknes Høyskole som du får tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale og emnespesifikke temaer, veiledning, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser.

Det er en fin arena for å møte og snakke med medstudenter med felles interesseområde, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi ønsker deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Grunnleggende ernæring, Kosthold og ernæring for barn og Kosthold og ernæring for eldre. Du vil motta informasjon om samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.
 

Jobbmuligheter og videre studier

Halvårsstudiet i kosthold og ernæring for eldre er en fin smakebit hvis du vurderer videre ernæringsstudier, og er også nyttig som kompliment til den kompetansen du allerede har. Du kan få med deg et av emnene i dette studiet innpasset som en del av bachelor i ernæring.

Kunnskap om ernæring er nyttig i alle yrker der man jobber med eldre mennesker, mat og helse, for eksempel:

  • Sykepleier
  • Helsefagarbeider
  • Sykehjemansatt
  • Ernæringskokk eller øvrig kjøkkenpersonale på sykehjem
  • Fysioterapeut
  • Frisklivsmedarbeider
  • Folkehelsekoordinator eller rådgiver innen folkehelse

 

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer.

Les mer
GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

Dette emnet bygger på mange interessante temaer innen ernæring. Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om blant annet energibegrepet og kroppens energiomsetning. I tillegg vil du lære mer om utviklingen av kostholdet i Norge og aktører og virkemidler i Norsk næringspolitikk.

Les mer
ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

Emnet vil gi deg kunnskap om forholdene rundt eldre menneskers kosthold og ernæringsutfordringer. Du vil blant annet lære om screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre, praktiske kostråd og matvarevalg, aldringsprosessen, appetitt og ernæringsstatus.  

Les mer