Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i økonomi og administrasjon

Et årsstudium i økonomi og administrasjon passer for deg som vil ha en grunnleggende innføring i økonomi. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskrav og oppstart

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Årsstudium på nett har oppstart høst og vår. 

Hva lærer du?

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i «klassiske» emner innen økonomi og administrasjon. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng.  

Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet. Skulle du ønske å studere videre etter årsstudiet så kan du begynne rett på andreåret i bacheloren økonomi og administrasjon.

Du lærer blant annet: 

  • hvordan man analyserer regnskap til kontroll og beslutningsformål
  • å utarbeide og analysere finansregnskap
  • hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter
  • hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud
  • grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent
  • elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer

Smilende student

Undervisning i Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til læremidler som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Det er ditt digitale klasserom, og du har gode muligheter til å danne kollokviegrupper, og kommunisere med medstudenter. Som nettstudent har du også din egen nettlærer. 

ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD1120 Matematikk (7,5 sp)

I dette emnet får du en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent.

Les mer
ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Les mer
ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
ØKAD1210 Forretningsjus (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

Les mer
ØKAD1220 Finansregnskap (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Les mer
ØKAD1230: Mikroøkonomi (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Les mer
ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

Les mer