Her får du oversikt over ulike studieprogram, hvem de passer for, muligheten for nettstudier, og informasjon internship/arbeidspraksis som er del av alle bachelorprogram.

Våre studietilbud kjennetegnes av et faglig innhold av høy kvalitet, en dyktig fagstab og engasjerte forelesere.