Videreutdanning

Videreutdanning på nett

Videreutdanning på nett

Norsk og internasjonalt arbeidsliv er i større endringer enn de fleste av oss noen gang har opplevd. Økende krav til omstillingsevne og kontinuerlig utvikling av kompetanse medfører økt behov for å utdanne seg underveis i arbeidslivet eller studere noe helt nytt.

Halvårsstudium: Kosthold og ernæring for eldre (30sp)

Halvårsstudium: Kosthold og ernæring for eldre (30sp)

Gjennom tre emner (til sammen 30 studiepoeng), vil du få kunnskap om grunnleggende ernæringslære, samt forståelse for mat og kosthold i befolkningen, og hvordan du kan jobbe for å sikre en god ernæring blant eldre.

Enkeltemner helse

Enkeltemner helse

Her finner du en oversikt over helsefaglige emner du kan ta som enkeltemner. Klikk på hvert emne for å lese mer om innhold, arbeidskrav og eksamen. Husk notere ned emnekode slik at du søker på riktig emne.

Enkeltemner internasjonale studier

Enkeltemner internasjonale studier

Her får du en oversikt over emner du kan ta som enkeltemner fra fagretningene internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Emnene er tilgjengelige på nett hvert semester og som stedlig undervisning til angitte tider. Klikk på hvert emne for å lese mer om innhold, læringsutbytte og vurderingsform. Husk å notere ned emnekoden slik at du søker på riktig emne.

Enkeltemner psykologi

Enkeltemner psykologi

Her finner du oversikt over psykologiemnene du kan ta som enkeltemner. De er tilgjengelige hele året på nett, så lenge du rekker å gjennomføre arbeidskrav og oppmeldingsfristen til eksamen. Klikk på hvert emne for å lese mer om innhold, arbeidskrav og eksamen. Husk notere ned emnekode slik at du søker på riktig emne

Kurs: Anatomi og fysiologi 10 sp

Kurs: Anatomi og fysiologi 10 sp

Dette enkeltemnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

Kurs: Ex phil (nettstudium 10 sp)

Kurs: Ex phil (nettstudium 10 sp)

Examen philosophicum gir grunnleggende innføring i vitenskapens & filosofiens historie samt etisk tenkning. Dette er et rent nettstudium.

Halvårsenhet i grunnleggende ernæring (30 sp)

Halvårsenhet i grunnleggende ernæring (30 sp)

Er du nysgjerrig på hva maten vi spiser inneholder og hvordan maten påvirker kropp og helse? Nettstudiet «grunnleggende ernæring» gir deg en generell grunnutdanning innen ernæring.

Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium (30 sp)

Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium (30 sp)

Studiet gir en innføring i medisinske fag, og passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. Halvårsenheten fokuserer på å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass. Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.