Utlandet

Se film om fysioterapi

Se film om fysioterapi

Se hvordan fysioterapistudentene har det i klasserommet når de jobber med de praktiske fagene.