Studierådgivning utland

ANSA

ANSA

Medlemsorganisasjonen ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), jobber bla. for å ivareta Bjørknes Høyskoles utenlandsstudenters interesser her hjemme.