Oslo

Oppbygging av årsenhet i idrettpsykologi

Oppbygging av årsenhet i idrettpsykologi

Her finner du en oversikt over emnene som inngår i årsstudiet idrettspsykologi. Alle emnene kan også tas som enkeltemner eller du kan bygge videre til en bachelorgrad i anvendt psykologi.

Norway – A Brief Introduction

The program also includes “Norway – A Brief Introduction” (not for credit) to help you navigate Oslo and the Norwegian social, cultural and political landscape.

Hva lærer du på medisin grunnfag?

Hva lærer du på medisin grunnfag?

Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi /fysiologi og sykdomslære. Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer. Dette bygges videre på i neste del, hvor du får innsikt i hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

Turnus for kiropraktikkstudenter

Turnus for kiropraktikkstudenter

Etter at du er ferdig med kiropraktikkstudiene skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor, før du kan søke om egen autorisasjon.

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang. Barnehagen er en unik arena for å fremme god psykiske helse hos barn og er den klart største arenaen for tidlig intervensjon og forebygging.

Global ernæring

NB!!! Denne siden sendes videre til kurs i global-ernæring. Siden finnes for å vises i menyen på B ERN

Hva kan du jobbe med?

Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudiet i internasjonale studier inkluderer seks studieemner. Du kan delta på et frivilig fem-ukers studieopphold i Tanzania. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier. Årsenheten er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, noe som betyr at du kan fortsette rett på andre studieår dersom du ønsker.

Valgfrie emner

I løpet av bachelorgraden får du mulighet til å velge opptil 40 studiepoeng valgfrie emner. Internasjonale studier tilbyr et bredt spekter av tematikk i de valgfrie emnene – her kan du velge alt fra utenrikspolitikk og terrorisme til fordypning om Nobelprisen.