Årstudier

Oppbygging av årsenhet i idrettpsykologi

Oppbygging av årsenhet i idrettpsykologi

Her finner du en oversikt over emnene som inngår i årsstudiet idrettspsykologi. Alle emnene kan også tas som enkeltemner eller du kan bygge videre til en bachelorgrad i anvendt psykologi.

Årsstudium Idrettspsykologi

Årsstudium Idrettspsykologi

Idrettspsykologi handler på den ene siden om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og på den andre siden hvordan idrett påvirker vår psykiske helse

Hva lærer du på medisin grunnfag?

Hva lærer du på medisin grunnfag?

Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi /fysiologi og sykdomslære. Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer. Dette bygges videre på i neste del, hvor du får innsikt i hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang. Barnehagen er en unik arena for å fremme god psykiske helse hos barn og er den klart største arenaen for tidlig intervensjon og forebygging.

Hva kan du jobbe med?

Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudiet i internasjonale studier inkluderer seks studieemner. Du kan delta på et frivilig fem-ukers studieopphold i Tanzania. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier. Årsenheten er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, noe som betyr at du kan fortsette rett på andre studieår dersom du ønsker.

Filmsnutter om medisin grunnfag

Filmsnutter om medisin grunnfag

Våre forelesere Jon Arne Birkeland og Morten Munkvik snakker om viktige tema som opptar mange. Dette lærer du mer om på medisin grunnfag!