Årsstudier

Årsstudium Idrettspsykologi

Årsstudium Idrettspsykologi

Idrettspsykologi handler på den ene siden om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og på den andre siden hvordan idrett påvirker vår psykiske helse

Emneoversikt psykisk helse i barnehagen

Emneoversikt psykisk helse i barnehagen

Psykisk helse i barnehagen skal gi grunnleggende normalpsykologisk kunnskap, evne til tilegnelse av vitenskapelig kunnskap og ferdigheter man trenger for å omsette teori til praksis. Årsenheten består av fire emner.

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Årsstudium psykisk helse i barnehagen 60 sp

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang. Barnehagen er en unik arena for å fremme god psykiske helse hos barn og er den klart største arenaen for tidlig intervensjon og forebygging.

Hva kan du jobbe med?

Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudiet i internasjonale studier inkluderer seks studieemner. Du kan delta på et frivilig fem-ukers studieopphold i Tanzania. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier. Årsenheten er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, noe som betyr at du kan fortsette rett på andre studieår dersom du ønsker.

Oppbygging medisin grunnfag

Oppbygging medisin grunnfag

Årsstudiet er delt i to semestere med tilsammen seks emner. Hvert semester består av tre emner, og avsluttes med eksamen i hvert emne. Medisin grunnfag kan tas både stedlig i Oslo og som nettstudium.