Tilbake til hovedsiden for tropekurs

 • HIV
 • Tuberculosis
 • Endemic infections
 • Vector born diseases
 • Child, reproductive and maternal health
 • Non-communicable diseases in the tropics
 • Malnutrition -diognosis and management
 • Migrant’s and refugees’ health
 • International travel medicine

Nettundervisningsmengden samt undervisningen i Tanzania tilsvarer ca. 10-15 studiepoeng i omfang (NB! Kurset gir ikke studiepoeng). En netteksamen gjennomføres først etter at oppholdet i Tanzania er over, og et diplom for bestått kurs i tropemedisin utstedes når eksamen er fullført og bestått. Undervisningsspråk i nettkurset er engelsk. Forelesningene under oppholdet i Tanzania vil holdes på engelsk av de eksterne foreleserne. De norske foreleserne underviser på norsk så lenge alle kursdeltakerne behersker norsk.

 

Tropemedisin: nettbasert kurs i forkant av praktisk del

Den nettbaserte delen av kurset ble for første gang introdusert i 2014, og er resultat av at MSF (Leger Uten Grenser) ønsket å øke det faglige læringsutbyttet av oppholdet i Tanzania ved å introdusere sentrale temaer i forkant av reisen. Det forutsettes at nettundervisningen er gjennomgått før ankomst til Tanzania for å sørge for et faglig likt utgangspunkt blant kursdeltagerne, og for å gi alle en god start på kursoppholdet i Tanga. Informasjon om nettkurset og pålogging i vår e-læringsplattform, Qybele, sendes ut i god tid før avreise. Bjørknes Høyskole har lang erfaring med nettundervisning. Hos oss er undervisningen meget fleksibel slik at du selv bestemmer når og hvor du vil lese/lære.

 

Nettkurs
Gjennom nettkurset får du en omfattende innføring i tropemedisin, med vekt på teoretiske aspekter. Kurset har artikler, oppgaver, henvisninger og filmer som dekker alle sentrale temaer innen faget. Det gir også den teoretiske bakgrunnen for det praktiske kurset som avholdes i Tanzania, slik at du får fullt utbytte av oppholdet i felten.  Den nettbaserte delen av  kurset vil være tilgjengelig for de som har fått plass og takket ja til tropemedisinkurset i god tid før avreise til Tanzania.

 

Praktisk del i Tanzania
Det anbefales å ankomme Tanga lørdag eller søndag før kursstart på mandag (overnatting på TICC er betalt for kursdeltagerne fra og med lørdagen før kursstart). Vi pleier å ha et “bli-kjent”-opplegg på søndag med blant annet båttur på det Indiske hav. Endelig timeplan vil bli utdelt ved kursstart i Tanga. Vi gjør oppmerksom på at enkelte forandringer til oppsatt kursplan kan forekomme. Dr. Thomas Schwartz (OUS), Dr. PerGerlyng (LDS), Dr. Trude Arnesen og Dr. Ketil Størdal (begge Folkehelseinstituttet)  er ansvarlige kursledere i fra norsk side og i Tanga samarbeider vi med National Institute for Medical research (NIMR), Tanga. Oppholdet inkluderer klasseromsundervisning samt besøk til landsbyer, helsesentre og regionale sykehus. Kost / losji er inkludert i prisen. Vanligvis avholdes den praktiske delen av kurset to ganger i året.

 

Søk nå

Viktig å vite om kurset

 • Kurset er godkjent av Leger Uten Grenser
 • Praksisdelen av kurset består av ca 120 timer over 3 uker, à 5 dager og starter på en mandag.
 • Nettundervisning skjer i forkant av praksisoppholdet i Tanzania
 • Netteksamen avholdes etter hjemkomst til Norge
 • Praksisdelen inkluderer bla. besøk til landsbyer, helsesentre, og regionale sykehus
 • Helgene står til fri disposisjon
 • Undervisningsspråk er i hovedsak engelsk
 • Undervisningen I Tanzania foregår i hovedsak på Tanga International Competence Centre, et konferansesenter der en av hovedeierne er Norsk Sykepleierforbund.
 • Det er rullerende inntak men begrenset antall plasser. Vi setter  opp ventelister hvis det blir fullt.
 • Prisen for nettkurs samt  3 ukers praktisk del  i Tanzania inkluderer internett, kost & losji i tomannsrom i Tanzania. Drikke og reise kommer i tillegg. Prisen finner du her.
 • Det koster ca 5-6000 kr å reise tur/retur Oslo/Tanzania
 • Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen
 • Bjørknes Høyskole tar forbehold om nok antall påmeldte