Bjørknes Høyskole tilbyr tropemedisinkurs for helsepersonell som inkluderer 3 ukers opphold med praksis i tropiske strøk. Kurset er godkjent av Leger uten Grenser. Neste kurs avholdes høsten 2019

Nettkurs med praksisdel i Tanzania

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om tropiske sykdommer og helsemessige forhold i tropene? Nå har du mulighet til å lære om dette i tropiske strøk, der både sykdommene og pasientene befinner seg. Tropemedisinkurset, som består av nettundervisning og en praktisk del, har spesiell fokus på malaria, HIV og TB samt introduksjon i samfunnshelse (inkludert Reproductive Health Care (RHC)/Maternal/Child Health). Les mer om innholdet i kurset i høyremenyen.

 

Praksisdelen i Tanzania 2019

I 2019 avholdes praksisdelen i Tanga, Tanzania i uke 47-48-49; fra og med 18. november til og med 6. desember. Du må være på plass på TICC i løpet av søndag 17. november for undervisningsstart mandag morgen.

 

Hvem er kurset i tropemedisin for?

 • Du som ønsker å jobbe i tropene  for eksempel i hjelpeorganisasjoner som Leger uten Grenser, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Fredskorpset for å nevne noen. Kurset et godkjent av Leger uten Grenser (MSF).
 • Du som er jobber i det norske helsevesenet der andelen pasienter med ikke-norsk etnisitet, er relativt høy. Stadig flere nordmenn reiser til tropiske strøk og vil både trenge råd og vaksiner før reisen, samt medisinsk kompetanse om evt. sykdommer de pådrar seg på reisen
 • Du som er lege eller sykepleier eller har en klinisk orientert helsefaglig bakgrunn

Kurset ble første gang arrangert i mars 2011 og har fått svært gode evalueringer fra deltagerne,  som består av leger og sykepleiere fra hele landet. Kurset er godkjent av Leger uten Grenser/MSF.  Dr. Per Gerlyng fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Dr. Thomas Schwartz fra Oslo Universitet Sykehus er faglige ansvarlige for kurset. Bjørknes Høyskole arrangerer tropemedisinkurset i samarbeid med National Institute for Medical Research (NIMR), og Tanga International Competence Centre (TICC). Vanligvis avholdes den praktiske delen av kurset to ganger i året.  Merk at det er begrenset med plasser og fortløpende opptak så det lønner seg å søke tidlig.

Les hva kursdeltager Therese Moen mener etter å ha tatt kurs i tropemedisin 

 

Ventelister

Det er vanligvis stor pågang og det settes opp ventelister når kursene blir fulle. Søk kurs i tropemedisin nå!
Visste du at vi også tilbyr 10 studiepoeng i global ernæring på samme sted i Tanzania. Les mer om kurs i  global ernæring i Tanzania her

 

Vil du søke nå?

Vi har merket stor interesse både fra leger og sykepleiere nå som kurset er godkjent av Leger uten grenser og tidligere kurs har blitt fulltegnet med venteliste. Påmeldingen er ikke bindende før du mottar tilbud om kursplass med kurskontrakt. For å takke ja til kurset returnerer du kurskontrakt og betaler et depositum på 3000 kr (av totalprisen på 44 000 kr) Resten av kursavgiften betales i to rater før avreise. Når du søker skal du laste opp CV på engelsk samt dokumentasjon på din kompetanse. Du kan søke kurs i tropemedisin her.

For mer informasjon før du søker, kontakt info@bhioslo.no

 

Les hva kursdeltager Therese Hjertaker mener om kurset i tropemedisin

Informasjon

Søk nå

Viktig å vite om kurset

 • Kurset er godkjent av Leger Uten Grenser
 • Praksisdelen av kurset består av ca 120 timer over 3 uker, à 5 dager og starter på en mandag.
 • Nettundervisning skjer i forkant av praksisoppholdet i Tanzania
 • Netteksamen avholdes etter hjemkomst til Norge
 • Praksisdelen inkluderer bla. besøk til landsbyer, helsesentre, og regionale sykehus
 • Helgene står til fri disposisjon
 • Undervisningsspråk er i hovedsak engelsk
 • Undervisningen I Tanzania foregår i hovedsak på Tanga International Competence Centre, et konferansesenter der en av hovedeierne er Norsk Sykepleierforbund.
 • Det er rullerende inntak men begrenset antall plasser. Vi setter  opp ventelister hvis det blir fullt.
 • Prisen for nettkurs samt  3 ukers praktisk del  i Tanzania inkluderer internett, kost & losji i tomannsrom i Tanzania. Drikke og reise kommer i tillegg. Prisen finner du her.
 • Det koster ca 5-6000 kr å reise tur/retur Oslo/Tanzania
 • Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen
 • Bjørknes Høyskole tar forbehold om nok antall påmeldte