Siden første gjennomføring i 2009 har studenter ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier hatt mulighet til å delta på studietur til Tanzania. Dette er en svært populær tur, som gir mange fine opplevelser og minner, og som introduserer deg som student for en rekke relevante og spennende aspekter ved det å oppholde seg i og jobbe i «felt». Studieoppholdet har fokus på faglige problemstillinger og kulturutveksling, men gir også rom for å utforske en rik og interessant region.

Tidsrom: Vanligvs 5 uker i perioden januar/februar (med forbehold om f.eks situasjonen rundt Covid-19)
Hvor: Hovedbase på Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga, utflukter til Dar es Salaam, Moshi og Arusha.
For hvem: Alle stedlige studenter på første studieår/årstudium kan søke om å delta ved å levere et refleksjonsnotat. Dette får du informasjon om ved studiestart.  Studieturen er ikke obligatorisk. Obs! Begrenset antall plasser. Studieturer gjelder dessverre ikke for nettstudenter grunnet forberedelser gjennom studieåret.
Pris: ca 16.500,- (Prisen inkluderer kost, losji og oppsatt program. Prisen inkluderer ikke flyreise, visum, forsikring, drikke, lommepenger og fritidsaktiviteter)
Arrangør: Bjørknes Høyskole
Arrangert første gang: November/desember 2009

 

Lærdom og minner for livet

Oppholdet gir studenten mulighet til å bli kjent med en interessant og fagrelevant region. Det østlige Afrika og den såkalte Great Lakes Region er særlig relevant ettersom flere av landene i regionen har opplevd voldelige konflikter i nyere tid, samtidig som andre land har klart å beholde freden. Tanzania er et land som representerer et enormt mangfold av kulturer, språk og religioner og det er et land med stor fattigdom. I tillegg er Tanzania en relativt ung stat som ligger i en ellers konfliktfylt region. Alle disse faktorene kan bidra til å skape uro og voldelige konflikter, men Tanzania har ikke opplevd borgerkrig, militære statskupp, krigsherrer eller etnisk, religiøs, politisk og sosial uro av slike dimensjoner at det kan karakteriseres som alvorlige konflikter. Et unntak er Zanzibar hvor det har vært periodevis uro i forbindelse med valg. Fastlands-Tanzania kan se tilbake på 50 år med relativ stabilitet og indre ro.

Formål med studieturen

  • Få kjennskap til og kunnskap om Tanzania og Øst-Afrika som region
  • Gi studentene internasjonal erfaring og felterfaring
  • Lære om kulturforståelse
  • Anledning til å se studietemaer fra nye perspektiver og vinklinger
  • Øke studiets relevanskvalitet

    Besøk i FN-tribunalet for folkemordet i Rwanda.
    Besøk i FN-tribunalet for folkemordet i Rwanda.

 

Undervisning og faglig program

Emnet Regioner i konflikt undervises i Tanzania. Flere av kasusforelesningene tar for seg områder i Øst-Afrika, og vi vil dra nytte av lokale forelesere. Tidligere har vi hatt besøk av blant andre Dr. Aley Nassor og Saleh Mohammed Saleh fra State University of Zanzibar (SUZA) og Nicodemus Minde fra International Law and Policy Institute i Arusha. Som del av undervisningen besøker vi FNs straffetribunal for folkemordet i Rwanda. Dette er en institusjon vi har besøkt hvert år siden 2009, et besøk som gir studentene et unikt innblikk i det internasjonale rettssystemet og folkemordet i Rwanda. Det er i tillegg lagt opp til andre fagrelevante foredrag fra blant annet den Norske ambassaden i Dar es Salaam, minoritetsgrupper som Masaaiene, samt lokale politiske og religiøse ledere.

Feltarbeid

Studentene har som forberedelser til studieoppholdet utarbeidet prosjektskisser til forskningsarbeid som skal utføres i Tanzania. Dette er deres første møte med feltarbeid, og de vil få opplæring av norske forskere før turen for hvordan de bør gå frem i felt. Forskningsarbeid på denne måten er veldig nyttig lærdom, der de blant annet erfarer hvordan det er å være avhengig av tolk, og hvordan man som forsker blir mottatt av informanter i en annen kultur. Studentene blir veiledet og fulgt opp av fagpersonale.

Mulighet for frivillig arbeid

I tillegg til undervisningen blir det tilrettelagt for frivillig arbeid på skoler, barnehjem, eldrehjem, ungdomsklubb o.l. Denne praksisen vil knyttes opp mot det faglige der vi forsøker å se de store linjene og relasjoner mellom utvikling og fred, utdanning og konfliktløsning med mer. TICC driver en rekke prosjekter i Tanga både innenfor helse, utdanning, entreprenørskap, arbeid med foreldreløse med mer, og har dermed et stort kontaktnett som vi kan benytte oss av.

Språkundervisning

Som del av oppholdet gjennomfører studentene et tre ukers swahilikurs. Her benyttes en lokal språklærer, som gjør studentene kjent med swahilispråkets kultur, og nyttige ord og fraser som studentene trenger når de skal gjøre sitt feltarbeid. I tillegg er naturligvis grunnleggende swahilikunnskap nyttig for de av studentene som tenker på Øst-Afrika som en potensiell fremtidig arbeidsplass.

Mr. Siagi underviser i swahili språk og kultur.
Mr. Siagi underviser i swahili språk og kultur.

Øvrig informasjon

For spørsmål og ytterligere informasjon vedrørende studiested, program, muligheter for fritidsaktiviteter og annet, ta kontakt med høyskolen.

Informasjon