Der studieturen til Tanzania utforsker et relativt fredelig land, vil studieturen til Midtøsten besøke et svært urolig og turbulent område; Israel og Palestina. Dette er en tur tettpakket med avtaler og besøk, som gir studentene et unikt innblikk i en langvarig konflikt. Vi har tidligere fått møte det israelske utenriksdepartement, FNs spesialutsending til området, representanter for de palestinske selvstyremyndighetene og fredsorganisasjoner fra både israelsk og palestinsk side.

Tidsrom: 10-12 dager i perioden mai/juni, årlig studietur
Hvor: Tel Aviv, Jerusalem, Ramallah, Betlehem, Hebron, Bil’in m.m. (Israel og Vestbredden)
For hvem: Stedlige studenter på andre studieår. Studieturen er ikke obligatorisk og gjelder ikke for nettstudenter, grunnet krav om forberedelser gjennom de første studieårene.
Pris: Rundt 15,000 NOK (alt inkludert)
Arrangør: Bjørknes Høyskole
Arrangert første gang: april 2012
* Forbehold: Det arrangeres ikke studietur til Midtøsten dersom den politiske situasjonen i området ikke tillater det.

Et balansert og flersidig bilde av en velkjent konflikt

Konflikten mellom israelere og palestinere er en av de mest fastlåste konfliktene i verden i dag. Mange har opp gjennom årene involvert seg i konflikten, og mye prestisje er lagt ned i å forsøke å skape en varig løsning. Til tross for alle forsøk så virker situasjonen å være mer fastlåst enn noen gang. Studieturen til Midtøsten har som formål å gi et balansert og flersidig bilde av en konflikt som det er knyttet sterke meninger og følelser til. Møter med mennesker på begge sider av konflikten kan være både inspirerende og deprimerende, og mens man i noen tilfeller får bekreftet fordommene sine, blir man i andre tilfeller overrasket og satt på prøve. En ting som er sikkert er at alle som deltar på denne studieturen får økt kunnskap og minner for livet.

Formål med studieturen

  • Få kjennskap til og kunnskap om Israel og Palestina.
  • Lære om en konflikt fra innsiden og se konflikten fra ulike sider og perspektiver.
  • Gi studentene internasjonal erfaring.
  • Utfordre studentene til å anvende faglig teori og kunnskap i en konkret konfliktsituasjon.
  • Øke studiets relevanskvalitet

Undervisning og faglig program

Som forberedelse til studieturen arrangeres det en seminarrekke hvor ulike temaer forbundet med konflikten belyses. En rekker personer som på ulik måte arbeider med konflikten gir studentene kunnskap om konflikten. Tidligere har vi hatt besøk av Hanne Eggen Røislien, Hilde Henriksen Waage, den israelske ambassadøren, Sidsel Wold og en rekke andre. I Israel og Palestina er programmet fullpakket med spennende møter og samtaler med fredsorganisasjoner og aktivister på israelsk og palestinsk side, slik som Peace Now, The Israeli Committee Against House Demolitions (ICHAD), Israel Palestine Center for Research and Information (IPCRI), Breaking the Silence, Holy Land Trust (HLT), Tent of Nations, Wi’Am, samt motstandsbevegelser i landsbyene Bi’lin og Budrus. Programmet inkluderer også møter med politiske grupper og offisielle kilder, slik som israelsk UD, Palestine Liberation Organization (PLO) og Fatah, samt internasjonale aktører, som FN, Temporary International Presence in Hebron (TIPH) og norsk UD (både Norges ambassade til Israel og representasjonen i de palestinske områdene). I tillegg besøker vi israelske bosettinger, palestinske landsbyer, flyktningleirer, Yad Vachem (holocaustmuseet), Mea Sharim (ultraortodoks bydel i Jerusalem) og en rekke severdigheter, slik som Klagemuren, Fødselskirken, Klippemoskeen, Gravkirken, Dødehavet og mye mer. Studentene blir også utfordret til å bo i hjemme hos palestinske familier i Betlehem.

Øvrig informasjon

For spørsmål og ytterligere informasjon vedrørende boforhold, program, visum og annet, ta kontakt med høyskolen.

Informasjon