Sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner utfordrer deg til å analysere og besvare problemstillinger og temaer som i stor grad er med på å prege og forme verden. Listen over utfordrende temaer strekker seg fra spesifikke konflikttemaer som krig, terrorisme, organisert kriminalitet, religiøs fundamentalisme, høyreekstremisme, flyktningestrømmer, autoritære regimer og menneskerettighetsbrudd til globale trender og spørsmål om klimaendringer, fordelingspolitikk, utviklingsspørsmål og økonomiske kriser. Les mer om hvert emne her:

 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

  Les mer
 • FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan man kan gå frem for å analysere konflikter. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

  Les mer
 • INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

  Les mer
 • INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

  Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? Is one man’s freedom fighter another man’s terrorist? What is terrorism, really? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenon of our time. The class is taught by Dr. Hilde Restad, and has been developed in collaboration with Dr. Anders Romarheim at the Institute of Defence Studies (IFS).

  Les mer
 • INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

  Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

  Les mer
 • INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre

  Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk. Dette emnet gir 10 studiepoeng.

  Les mer