Bjørknes Høyskole samarbeider med ett universitet i Slovakia – Comenius University. Universitetet holder til i Martin og undervisningen er på engelsk.

Søknadsprosessen til Comenius University

Dersom du vil søke til universitetet i Slovakia, melder du deg på opptaksprøven her. Du vil deretter få beskjed om hvilke vedlegg du skal skaffe. Disse vedleggene skal du ta med på opptaksprøven. Du vil få god informasjon så fort du har meldt deg på opptaksprøven. Det er hverken søknadsavgift eller eksamensavgift for Comenius University.

 

Opptaksprøve til medisinstudier i Slovakia

Bjørknes Høyskole arrangerer gratis opptaksprøve flere ganger i året, men hver student kan bare avlegge prøven èn gang per år. Vi hjelper deg med informasjon og søknadspapirer, og loser deg frem til opptaksprøven. Opptaksprøven avgjør om du kan få tilbud om studieplass. Du vil bli testet i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi. Prøven er skriftlig multiple choice, og holdes i Oslo.

 

Datoer for opptaksprøver 2017 er klare

Les mer om opptaksprøven og meld deg på her.

 

Vi arrangerer forberedelseskurs i februar/mars og i april/mai innen kjemi, biologi og engelsk fagterminologi, slik at du blir best mulig forberedt til opptaksprøvene.  Mer informasjon om kursene, samt påmelding, finner du her

 

Innhold i søknaden

Når du har meldt deg på opptaksprøvene skal du ta med følgende vedlegg til opptaksprøven (dette vil du få nærmere beskjed om):

  • Vitnemål fra vgs. på engelsk
  • 2 passbilder
  • Kopi av ID-siden i passet
  • CV på engelsk
  • Generell helseattest fra fastlege (skjema kan lastes ned på denne siden)
  • HIV-test (gjelder kun medisinstudenter)
  • Påbegynt Hepatitt B-vaksine (gjelder kun medisinstudenter)
  • Husk at du først skal fylle ut online søknad! Dokumentene som er nevnt over skal du ta med på selve opptaksprøven. Du får grundig informasjon underveis i søknadsprosessen.

 

Søknadsavgift

Det er ingen søknadsavgift til dette universitetet. Du vil motta informasjon fra Bjørknes Høyskole om hvor og når du skal møte til opptaksprøven, så fort du har meldt deg på opptaksprøven

Lykke til med forberedelser!