Hvert semester vil det avholdes en samling over to dager her på Bjørknes Høyskole som du har tilbud om å delta på. På samling vil du få undervisning i sentrale temaer, delta i gruppearbeid og gjennomføre praktiske øvelser. Samlingene er også en flott arena der du møter både medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til campus Lovisenberg!

Samlinger med felles undervisning

Samlingene vil være felles for alle emnene som inngår i Grunnleggende ernæring, Kosthold og ernæring for barn og Kosthold og ernæring for eldre. Du vil derfor møte studenter på tvers av ulike emner. I tillegg til felles undervisning, vil det legges opp til veiledning i arbeidskrav og emnespesifikke temaer i mindre grupper. Å delta på samlingene vil hjelpe deg til å oppnå forventet læringsutbytte i de ulike emnene, samt gi deg verdifull trening i å samarbeide med andre og diskutere viktige temaer innenfor ernæringsfaget. Som student vil du motta informasjon om den aktuelle samlingen ved starten av hvert semester, og får da mulighet for å melde deg på.

 

Datoer for samlinger studieåret 2019-2020

1.trimester: torsdag 19.september og fredag 20.september (uke 38)

2.trimester: torsdag 5.desember og fredag 6.desember (uke 49)

3.trimester: torsdag 19.mars og fredag 20.mars (uke 12)