Hopp over Navn på seksjon

To leende enter sitter på en knaus og ser på en mobiltelefon

HVA ER PSYKOLOGISK HELSEARBEID?

Vil du jobbe med mennesker og arbeide med å fremme psykologisk helse? Denne bachelorgraden i psykologi gir en bred innføring i psykologifaget og gir særlig kunnskap om hvilke ulike forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Du lærer om hva som påvirker vår psykiske helsetilstand på flere nivåer: På et overordnet samfunnsnivå vil du lære om hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. På gruppe- og individplan vil du blant annet lære om ulike psykiske lidelser og hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling. Du vil lære noe om hvordan man kan forebygge at vansker utvikler seg og hvordan vi best kan møte mennesker som har det vanskelig.

Bachelorgraden er basert på grunnleggende psykologi og du lærer både om grunnforskning, og mer anvendte emner som er relevante i arbeid med psykisk helse.

Les om obligatoriske samlinger for nettstudier

FAKTA:

Hopp over Kunne du tenke deg å jobbe med..

Kunne du tenke deg å jobbe med:

 • Å møte mennesker med psykiske helseutfordringer
 • Å fremme helse
 • Å legge til rette for å gi barn og unge et godt fundament for livet
 • Å jobbe med forebyggende tiltak for å forhindre utviklingen av psykisk uhelse
 • Bachelorgraden er relevant for deg som ønsker å arbeide som miljøarbeider, konsulent, saksbehandler eller teamleder innen varierte områder som blant annet psykisk helse, barnevern, skole- og utdanning eller rusfeltet.

 

Hva lærer du?

 • Ulike innfallsvinkler til hvordan man jobber med psykisk helse
 • Psykologisk helse i bred sammenheng
 • Fokus på arbeid med psykisk helse, både på individ- gruppe og samfunnsnivå
 • Forebygging av psykisk uhelse
 • Psykologisk teori og praktiske ferdigheter, noe som gjør at du kan anvende teorien i praksis
 • Innføring i psykologi

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Fordi du lærer om hvordan vi påvirkes av andre mennesker og hvordan vi påvirker andre mennesker. Kunnskap om dette vil det være behov for uansett hva du ønsker å jobbe med.
 • Fordi du lærer å stille spørsmål til det du leser, og utvikler en nysgjerrig og utforskende holdning til det du leser og verden rundt deg.
 • Fordi du får muligheten til å få praksis gjennom internship
 • Fordi du får nærhet til foreleserne dine, til studieadministrasjonen og de som kan hjelpe deg å lære
Personvern og cookies