Årsenheten kan være en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag samt videre studier innen psykologi.

Veien videre
Studiepoengene fra årsenheten kan inngå i mange ulike bachelorgrader eller det kan inngå som et ledd i en grad innen psykologifaget.
Det norske utdanningssystemet tilbyr utdanning i psykologi på flere nivåer:

  • Årsenhet: 1 år
  • Bachelornivå: 3 år
  • Masternivå: bachelor + 2 år
  • Profesjonsstudium: 6 år (eller årsenhet + 5 år)

Hovedforskjellen er at profesjonsstudiet gjør deg i stand til å søke om autorisasjon som psykolog, mens de andre er mer rettet mot forskning, undervisning og andre arbeidsoppgaver. Det er få studieplasser og mange søkere til profesjonsutdanningen innen psykologi.

Internasjonalisering
Bjørknes Høyskole har inngått avtale med University of Glamorgan (UK), samt Pacific Lutheran University (USA) hvor årsenheten i psykologi ved Bjørknes Høyskole er forhåndsgodkjent som opptaksgrunnlag for henholdsvis 2 og 3 året på deres bachelorstudium i psykologi.

Hva er et bachelorprogram i psykologi?
Bjørknes Høyskole tilbyr en bachelor i anvendt psykologi. Bestått årsstudium gir rett til inntak på bachelorgraden. Et bachelorprogram gir mulighet til å fordype seg innen en av flere retninger innen psykologifaget og andre høyskoler og universitet tilbyr ulike bachelorprogram innen psykologi.

Hva er et masterstudium i psykologi?
Et masterstudium gir deg anledning til å delta på forskningsprosjekter og gå dypere inn i en del av psykologien. Opptakskravet er fullført bachelorgrad med et minimumskrav til andelen psykologiske emner, dvs. 80 av 180 studiepoeng totalt. Master i psykologi fra Norge gjør deg ikke i stand til å søke autorisasjon som psykolog slik du kan med et profesjonsstudium. Bjørknes Høyskole har imidlertid en avtale med ELTE i Budapest, der 35 studieplasser på en klinisk mastergrad er forbeholdt våre bachelorstudenter. Les mer om klinisk mastergrad i Budapest her

Hva er profesjonsstudiet i psykologi?
Det norske profesjonsprogrammet i psykologi fører frem til den beskyttede tittelen psykolog. Som autorisert psykolog har man tilegnet seg nødvendig klinisk kompetanse, og får tillatelse til ”å ta syke i kur”.

Hvilke andre skoler tilbyr studier i psykologi i Norge?
Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. I Oslo og Trondheim er profesjonsutdanningen et integrert 6–årig studium hvor opptaket skjer på bakgrunn av karakterene fra videregående. I Bergen og Tromsø er studiet et 5-årig løp hvor opptaket er basert på karakterer fra årsenheten i psykologi. Poenggrensene varierer med antall søkere og karakternivået til disse. Det er mange som ønsker å komme inn på profesjonsutdanningen og nåløyet for å komme inn er smalt.

Kan jeg søke videre til andre norske høyskoler/universitet etter årsstudium på Bjørknes Høyskole?
Årsstudiet i psykologi er NOKUT-godkjent og gir 60 sp. Merk at det alltid er det lærerstedet du søker videre til som avgjør om årsenheten i psykologi ved Bjørknes Høyskole kvalifiserer som opptaksgrunnlag for videre bachelorgrad og/eller det 5-årige profesjonsstudiet ved andre utdanningsinstitusjoner.