Årsenheten i psykologi kan være en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag samt videre studier innen psykologi.

Veien videre
Studiepoengene fra årsenheten kan inngå i mange ulike bachelorgrader eller det kan inngå som et ledd i en grad innen psykologifaget.
Det norske utdanningssystemet tilbyr utdanning i psykologi på flere nivåer:

  • Årsenhet: 1 år
  • Bachelornivå: 3 år
  • Masternivå: bachelor + 2 år
  • Profesjonsstudium: 6 år (eller årsenhet + 5 år)

Hovedforskjellen er at profesjonsstudiet gjør deg i stand til å søke om autorisasjon som psykolog “for å ta syke i kur”, mens de andre er mer rettet mot forskning, undervisning og andre arbeidsoppgaver innen psykologi. Det er få studieplasser og mange søkere til profesjonsutdanningen innen psykologi.

 

 

Hva er et bachelorprogram i psykologi?
Bjørknes Høyskole tilbyr en bachelor i anvendt psykologi. Bestått årsstudium gir rett til inntak på andreåret av bachelorgraden hos oss. Et bachelorprogram gir mulighet til å fordype seg innen en av flere retninger innen psykologifaget og andre høyskoler og universitet tilbyr ulike bachelorprogram innen psykologi.

 

Hva er et masterstudium i psykologi?
Et masterstudium gir deg anledning til å delta på forskningsprosjekter og gå dypere inn i en del av psykologien. Opptakskravet er fullført bachelorgrad med et minimumskrav til andelen psykologiske emner, dvs. 80 av 180 studiepoeng totalt. Master i psykologi fra Norge gjør deg ikke i stand til å søke autorisasjon som psykolog slik du kan med et profesjonsstudium. Bjørknes Høyskole har imidlertid en avtale med ELTE i Budapest, der 35 studieplasser på en klinisk mastergrad er forbeholdt våre bachelorstudenter. Les mer om klinisk mastergrad i Budapest her. Merk at dette ikke tilsvarer den norske profesjonsutdanningen

 

Hva er profesjonsstudiet i psykologi?
Det norske profesjonsprogrammet i psykologi fører frem til den beskyttede tittelen psykolog. Som autorisert psykolog har man tilegnet seg nødvendig klinisk kompetanse, og får tillatelse til ”å ta syke i kur”.

 

Hvilke andre skoler tilbyr studier i psykologi i Norge?
Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. Alle steder er profesjonsutdanningen et integrert 6–årig studium hvor opptaket skjer på bakgrunn av karakterene fra videregående.  Poenggrensene varierer med antall søkere. Det er mange som ønsker å komme inn på profesjonsutdanningen og nåløyet for å komme inn er smalt.

 

Kan jeg søke videre til andre norske høyskoler/universitet etter årsstudium på Bjørknes Høyskole?
Årsstudiet i psykologi er NOKUT-godkjent og gir 60 sp. Merk at det alltid er det lærerstedet du søker videre til som avgjør om årsenheten i psykologi ved Bjørknes Høyskole kvalifiserer som opptaksgrunnlag for videre studier.