I enkelte emner arrangeres det obligatoriske samlinger med 1-2 dagers varighet på Bjørknes Høyskole. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en flott arena der du møter både medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til campus Lovisenberg!

Hvorfor obligatoriske samlinger?

PSYC6160 – Klinisk miljøterapi
I dette emnet legges det i stor grad vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) stå i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakerne av miljøterapi. På bakgrunn av dette er det obligatorisk samling i dette emnet.

 

PSYC3270 – Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid, vil være en viktig del av emnets fokus. På bakgrunn av dette er det obligatorisk samling i dette emnet.

 

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved semesterstart til de som er registrert på de aktuelle emnene.

 

Slik finner du frem til Bjørknes Høyskole:

Vi holder til på Lovisenberg, ikke langt fra St. Hanshaugen i Oslo. Tar du 37-bussen fra sentrum til holdeplassen Lovisenberg har du bare noen minutter å gå før du er fremme på infosenteret i Lovisenberggata 13. Følg skiltet gangsti fra bussholdeplassen. Adressen er Lovisenberggata 13. Ring oss gjerne på 23233820 om du ikke finner frem så hjelper vi deg gjerne. Velkommen på samling!