Det er to obligatoriske samlinger som holdes på Bjørknes Høyskole i løpet av årsenheten psykisk helse i skolen.

PSY6170 – Psykisk helse i skolen
På den obligatoriske samlingen skal vi gå gjennom flere sentrale temaer for faget; selvivaretakelse, språkvansker og hvordan benytte psykologisk kunnskap i konkrete situasjoner. Det blir både ferdighetstrening i bruk av kartleggingsverktøy, gruppearbeid og forelesninger.

Det er viktig å møtes fordi faget i bunn og grunn handler om kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse. Vi har derfor lagt opp til en samling preget av dialog, der konkrete eksempler og dilemmaer fra skolehverdagen får stort fokus. Det blir også mulighet for studentene til å stille spørsmål og drøfte situasjoner fra egen arbeidshverdag eller erfaring. Dette blir interessante, lærerike og morsomme dager.

 

PSY3270 – Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid, vil være en viktig del av emnets fokus. På bakgrunn av dette er det obligatorisk samling i dette emnet.

 

Varighet
Hver av samlingene går over 2 dager, altså 4 dager til sammen. Du kan velge om du ønsker å ta samlingene samme uke, slik at du får en tur til Oslo totalt, eller om du vil ta det over to omganger, med to turer til Oslo. Dette velger du når semesteret er i gang, ved å melde deg på de tidene som passer for deg.