Psykisk helse i barnehagen skal gi grunnleggende normalpsykologisk kunnskap, evne til tilegnelse av vitenskapelig kunnskap og ferdigheter man trenger for å omsette teori til praksis. Årsenheten består av fire emner.

 • PSY6120 Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp)

  Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

 • PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

  Tilknytning og samspill gir en grundig innføring tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering som to sentrale begreper i forståelsen av tilknytning.

 • PSY3270 Konsulterende psykologi og forskningsmetoder (15 sp)

  Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis for å fremme individuell og mellommenneskelig fungering gjennom livsløpet. Emnet tar for seg forskjellige vitenskapelige, holistiske modeller for menneskelig fungering, samhandling og endringsprosesser. Studentene vil møte ulike temaer innen helsepsykologien, slik som blant andre stress, sorg, avhengighet og kronisk smerte.

 • PSY6130 Psykisk helse i barnehagen (15 sp)

  Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som kokrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge.

Søk nå

Psykisk helse i barnehagen er et årsstudium satt sammen av 4 emner som hver gir 15 studiepoeng. Årsstudiet tilbys som nettstudium, med stedlige samlinger.

Les blogginnlegget ««Hvorfor er det viktig med psykisk helse i barnehagen?»«