Lurer du på om nettstudier passer for deg? Få svar på spørsmålene dine og se hvor enkelt det er å komme i gang. Du kan studere når og hvor du vil og det er ingen søknadsfrist.

Disse studiene kan du ta på nett

Hva er egentlig nettstudier?

Nettstudier betyr at du studerer på nett. Du vil derfor ikke trenge å møte opp til undervisning på Bjørknes Høyskole, men heller jobbe aktivt i vår e-læringsportal, Qybele. Du kan dermed studere akkurat når du vil og hvor du vil. Dette passer for deg som ønsker en mer fleksibel hverdag. Tenker du å flytte til utlandet? Eller vil du helst ikke flytte på deg? Har du en jobb som du ikke kan reise fra? Jobber/leser du best på kvelder og i helger? Med nettstudier kan du strukturere hverdagen din etter hva som passer best for deg.

 

Hvordan fungerer egentlig nettstudier?

Du vil få tilgang til Bjørknes Høyskoles e-læringsportal, Qybele. Der vil du finne både undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du vil bli tildelt din egen nettlærer som følger deg opp. Nettlæreren svarer for eksempel når du har spørsmål om det faglige innholdet, oppgaver, pensum eller lærebøker. Studieadministrasjonen hjelper deg via telefon eller “Mine Saker” med det praktiske i studiehverdagen, slik som eksamen, bytte fra heltid til deltid, permisjon, faktura og lånekassen. Du får oversikt over andre nettstudenter på ditt studieprogram slik at dere kan danne deres egne kollokviegrupper på nett.

 

Hvordan ser et vanlig studieår ut?

Studieåret er delt opp i semester, og det vil være to eksamensperioder for semester per studieår. Som fulltidsstudent vil du konsentrere deg om to/tre emner av gangen per semester, og ha avsluttende eksamen i disse før du begynner på to/tre nye emner i semesteret etter. Alle emner har avsluttende eksamen og de fleste emner har både oppgaver og kurs som obligatoriske arbeidskrav du må bestå før du kan melde deg opp til eksamen. Som deltidsstudent jobber du som regel bare med et emne av gangen.

 

Hvor mye er det lagt opp til at jeg skal lese/studere?

Det avhenger av hvor mange studiepoeng du tar av gangen. Fulltidsstudier vil si 60 sp per år, og deltidsstudier er 30 sp per år. Som nettstudent vil du få like mye undervisning som campusstudentene. Du vil gå igjennom det samme pensum og kravene vil være de samme for både stedlige og nettstudenter.  Som nettstudent står du fritt til å lese akkurat når og hvor du vil, men du må huske å levere obligatoriske oppgaver og fullføre obligatoriske kurs i tide til gjeldende frister. Du bør sette av minst 37,5 timer til studier i uka dersom du er fulltidsstudent.

 

Oppmelding til eksamen

I begynnelsen av hvert semester godkjenner du din utdanningsplan og får tilgang til fagstoff, informasjon, arbeidskrav og frister for emner du skal jobbe med det aktuelle semesteret. Når du har bestått de obligatoriske kravene i et emne, innen gjeldende frister, blir du meldt opp til eksamen. Dette får du god informasjon om! Har du behov for å utsette eksamen til neste termin kan du melde deg av eksamen inntil 48 timer før eksamens avholdes. Hvis du ikke består obligatoriske krav innen gjeldende frister må du få emnet overført til neste termin og får en ny mulighet til å levere da.

 

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Du blir automatisk oppmeldt til eksamener i samsvar med utdanningsplanen din, men du kan melde deg av helt frem til 48 timer før eksamen dersom du ønsker å vente til neste eksamensperiode. Hvis du ønsker å forbedre karakter eller må melde deg opp til eksamen du tidligere selv har meldt deg av, så kan det gjøres i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. Fristen for å melde seg opp til eksamen er senest en uke før eksamensdato. Ikke alle eksamener tilbys ved alle eksamensperioder, eksamenslisten oppdateres i starten av hvert semester.

 

Hvor finner jeg informasjon om eksamensdatoer?

Alle eksamensdatoer for gjeldende studieår publiseres i august og blir da lagt ut i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. Du kan til en hver tid se hvilke eksamener du er oppmeldt til og hvilke eksamener du har tatt ved å gå inn på «profil», og «mine data».

 

Kan jeg velge når jeg vil starte på nettstudiene mine?

Det er ingen søknadsfrist for nettstudier, men det er egne oppstartsperioder. Grunnen til at det er egne oppstartperioder er for at du skal rekke frister for arbeidskrav, ikke komme skjevt ut fra start og for at studieprogresjonen din skal samsvare med lånekassen sine søknads- og utbetalingsdatoer. Du finner en oversikt over oppstartsperioder for hvert studieprogram her:

 

Kan jeg ta studiet på deltid?

Ja, vi tilbyr deltidsstudier for alle våre studier på nett. Det vil si at du halverer din studiemengde per år. Du vil derfor ta 30 studiepoeng (mot 60 studiepoeng for heltidsstudenter) per år, og studietiden din vil dobles. Dette passer fint for deg som har en fulltidsjobb ved siden av studiene.

 

Kan jeg endre min studieprogresjon, og bytte mellom heltids- og deltidsstudier?

Det er mulig å endre studieprogresjon og gå fra heltidsstudier til deltidsstudier eller omvendt. Dersom du ønsker å gjøre dette tar du kontakt med studieadministrasjonen i god tid før neste semester. Endringen vil skje fra og med neste semester.

 

Kan jeg bytte fra nettstudier til stedlige studier?

Dersom undervisningen på Bjørknes Høyskole stemmer overens med hvor du er i din studieprogresjon er dette fullt mulig.

 

Kan jeg ta permisjon fra studiene dersom noe skulle dukke opp?

Ja, det kan du. Ta kontakt med oss dersom dette blir aktuelt!

 

Når søker jeg støtte hos lånekassen?

Du kan søke støtte hos lånekassen så fort du har søkt om studieplass ved Bjørknes Høyskole. Dersom du blir tildelt studieplass vil vi registrere deg som student hos lånekassen så snart du har logget deg på Qybele første gang.

 

Hvordan gjør jeg det med betaling av studieavgiften?

Som nettstudent kan du velge om du ønsker å betale studieavgift per halvår eller per måned. Du vil bli spurt om ditt ønske rundt fakturering etter at du har logget deg på e-læringsportalen vår, Qybele. Som deltidsstudent blir studieavgiften halvert.

 

Når kan jeg forvente svar fra min faglige kontaktperson?

Du vil få svar på spørsmålene dine innen 48 timer. Her gjelder kun virkedager, og helger/helligdager regnes ikke med under disse 48 timene. Dersom vi har mulighet svarer vi deg før dette også!

 

Kan jeg være medlem av Studentskipnaden i Oslo (SiO) selv om jeg er nettstudent?

Du kan meldes inn i SiO selv om du er nettstudent, dersom du ønsker det. Alle stedlige studenter er medlem av SiO, men som nettstudent velger du selv om du ønsker dette tilbudet for å få glede av studenttilbudene SiO har (bolig, trening, helsetjenester m.m.) Ta kontakt med oss dersom du ønsker medlemskap.

 

Kan jeg få studentkort?

Ja, nettstudenter kan få tilsendt studentkort på forespørsel. Legg inn en henvendelse i “Mine Saker” med bilde, så sender vi studentkortet i posten. Husk at du hvert semester må etterspørre et gyldighetsmerke som skal klistres bakpå studentkortet.

 

Hvordan kan jeg som nettstudent være med på sosiale arrangementer på Bjørknes Høyskole?

Som nettstudent er du like fullt student på Bjørknes Høyskole som stedlige studenter. Du vil få invitasjoner til de ulike sosiale arrangementene Bjørknes Høyskole arrangerer i løpet av året. Dersom du er i nærheten av Oslo og har mulighet til å være med, er du hjertelig velkommen. Hvert år arrangerer vi fotballcup, volleyballcup, påskelunsj, halloweenfest, julegrøt og studieavslutning, i tillegg til quizer, studentfester, fadderuke, onsdagskaffe og mye mer. Hold deg oppdatert på facebooksiden vår.