Våre dyktige, faglige kontaktpersoner følger deg gjennom hele studieløpet!

Bli nettstudent på Bjørknes Høyskole

 

Bjørknes Høyskole Ansatt Studieleder Magnus AronsenPå Bjørknes Høyskole kan du blant annet ta bachelor i ernæring, psykologi, medisin grunnfag, og en rekke andre helsefag som nettstudent. Gjennom læringsplattformen Qybele kan du  studere ved å se videoer, lese artikler og høre lydfiler, og dermed studere hjemmefra eller hvor du vil i verden. Nettstudiene inneholder et stort antall oppgaver, interaktive kurs og fagchatter som gjør at man får en aktiv læreprosess der du hele tiden får nye og spennende faglige utfordringer. Som nettstudent vil du i tillegg ha din egen personlige faglige kontaktperson og administrative kontakt, slik at du får daglig oppfølging uansett hvor i verden du befinner deg.
Velkommen som nettstudent hos oss!
Magnus Aronsen, Lege, studieleder for nettstudier

 

Ta freds- og konfliktstudier som nettstudium

Tomas Alfred Roen, Bjørknes HøyskoleVår populære årsenhet og bachelorgrad i freds- og konfliktstudier finnes nå også på nett. Som nettstudent i freds- og konfliktstudier har du tilgang til artikler med tilhørende oppgaver, lydfiler, videoer og et digitalt klasserom der du kan kommunisere med dine medstudenter. Det gir deg muligheten til å studere akkurat når og hvor du måtte ønske det og til å styre tempoet på læringen slik at det passer deg. Teksten i nettmodulene er et supplement til pensumlitteraturen og de tilhørende oppgavene er et nyttig verktøy for å få oversikt over hvor godt du forstår det viktigste i faget. I videoene og lydfilene snakker våre forelesere kort om sentrale tema og problemstillinger innenfor freds. og konfliktstudier. Disse, og mer til, kan du så diskutere med medstudenter i det digitale klasserommet. Når du begynner hos oss får du en egen kontaktperson som følger deg opp både per mail og telefon med 48 timers svarfrist. Du får også god hjelp til å skreddersy et studieprogram som passer deg og dine behov!
Tomas Roen, høyskolelektor og faglig kontaktperson for freds- og konfliktstudier

 

Ta ernæring som nettstudium:

Live Torgersrud HaugSom nettstudent har du din egen nettlærer som du kan stille faglige spørsmål, samt få hjelp til å løse oppgaver og kurs. Ved Bjørknes Høyskole legger vi vekt på en aktiv læreprosess der du gjennom innleveringsoppgaver, kurs mm. får tett oppfølging og den veiledningen du har behov for fra din faglige kontaktperson. Du har også mulighet til å kontakte andre nettstudenter, å danne interaktive kollokviegrupper, eller avtale møte med andre nettstudenter som bor i nærheten av deg.
Ved hjelp av interaktive klasserom i læringsplattformen Qybele får du kontakt med andre nettstudenter i din «klasse», og utvikler et sosialt og faglig nettverk. For deg som er nettstudent på bachelorprogrammet i ernæring vil du kunne delta på samlinger i løpet av studiet, der du lærer å kommunisere med pasienter og gjennomføre kostholdsveiledning. Møter med virkelige pasienter og trening i kostveiledning, vil gjøre deg rustet til å drive selvstendig kostholdsveiledning etter endt studium.
Live Torgersrud Haug, Klinisk ernæringsfysiolog, faglig kontaktperson bachelor ernæring

 

Ta medisin grunnfag som nettstudium:

Bjørknes Høyskole Ansatt GustavMedisin Grunnfag på nett er en perfekt måte å få en introduksjon til helsefag. Enten du vurderer en videre karriere innen helse, eller bare er nysgjerrig. Du får oversikt over hvordan kroppen fungerer og responderer på sykdom. Du blir guidet gjennom pensum i det tempoet hvor du lærer best, og har mange hjelpemidler til din disposisjon. Med korte og konkrete instruksjonsvideoer lærer du deg faget på en spennende måte. Med automatiserte arbeidsoppgaver og umiddelbar tilbakemelding, får du straks vite hvor mye du har lært. Ikke minst får du spennende innleveringsoppgaver med lærerike pasienthistorier, som gir deg muligheten til å anvende faget og ikke bare lese. Videre er det interaktive kurs i anatomi og fysiologi som viser deg kroppen fra nye sider. Du kan studere når du vil og hvor du vil. Som nettstudent på medisin grunnfag har du alltid tilgang til en erfaren veileder som svarer på dine spørsmål. Du får også mulighet til å samarbeide med andre nettstudenter i digitale klasserom, samt delta på fagchat. Alt dette, med den store fleksibiliteten som bare nettstudier kan tilby, gjør medisin grunnfag på nett til en utmerket introduksjon til helsefag!
Gustav Lothe, faglig kontaktperson, medisin grunnfag

 

Ta psykologi som nettstudium:

Ansatt Randi BjøntegaardSom nettstudent på årsenheten eller bachelorgraden i psykologi har du tilgang til artikler, lydfiler, filmede miniforelesninger, og oppgaver på nett om de ulike temaene i psykologi når du måtte ønske. Du trenger altså ikke å ta hensyn til verken forelesningstider eller sted. Disse nettressursene er svært nyttige supplement til pensumlitteraturen. I filmene og lydfilene møter du faglærere og forelesere som snakker om ulike temaer og problemstillinger innenfor psykologien, og i oppgavene på nett har du mulighet til å teste ut hvordan du ligger an i de mest sentrale temaene i pensum. Som nettstudent på årsenheten i psykologi vil du få din egen faglige kontaktperson som du kan ta kontakt med når du vil. Ved Bjørknes Høyskole er vi opptatt av at studentene skal få tett og god oppfølging, og du vil få tilbakemelding fra din nettlærer innen 48 timer. I tillegg kan du kommunisere med andre studenter via læringsplattformen Qybele, samt følge fagchat med faglærer.
Randi Bjøntegaard, Psykolog, faglig kontaktperson, psykologi årsstudium