Som nettstudent får du tildelt en egen nettlærer som svarer på spørsmål og følger deg opp gjennom hele studieløpet.

 

Tomas Alfred Roen, Bjørknes Høyskole«Som nettstudent i internasjonale studier eller freds- og konfliktstudier kan du studere hvor du vil, når du vil og i ditt eget tempo. Lurer du på noe kan du kontakte din nettlærer, som alltid svarer innen 48 timer. Studiene foregår på en nettplattform som gir deg tilgang til tekster, oppgaver, lydfiler, videoer og et digitalt klasserom der du kan kommunisere med dine medstudenter. Det gir deg muligheten til å studere akkurat når og hvor du måtte ønske det og til å styre tempoet på læringen slik at det passer deg. Teksten i nettmodulene er et supplement til pensumlitteraturen og de tilhørende oppgavene er et nyttig verktøy for å få oversikt over hvor godt du forstår det viktigste i faget. I videoene og lydfilene snakker våre forelesere kort om sentrale tema og problemstillinger. Disse, og mer til, kan du så diskutere med medstudenter i det digitale klasserommet.»
Tomas Roen, høyskolelektor og nettlærer for internasjonale studier.

 

 

 

Live Torgersrud Haug“«Som nettstudent på bachelor i ernæring eller grunnleggende ernæring får du mulighet til å studere et spennende og aktuelt fagfelt på dine egne premisser. Du kan studere hvor som helst i verden, når det passer for deg  og i det tempoet som passer din livssituasjon! Gjennom den digitale læringsplattformen Qybele har du til enhver tid tilgang til artikler, videoer, lydfiler og oppgaver. I det digitale klasserommet kan du diskutere faglige og aktuelle problemstillinger innen ernæring med medstudenter, og gjennom hele studiet vil du få grundige tilbakemeldinger fra faglærere på arbeidskrav som du leverer inn. Du får også en personlig nettlærer som vil følge deg gjennom studiet og svare på faglige spørsmål, alltid innen 48 timer!  På bachelor i ernæring er det også stedlige samlinger hvor du treffer medstudenter og faglærere, og får både faglig og sosialt utbytte».”

Live Torgersrud Haug, Klinisk ernæringsfysiolog og nettlærer for bachelor ernæring

 

 

 

Bjørknes Høyskole Ansatt Gustav“Medisin Grunnfag på nett er en perfekt måte å få en introduksjon til helsefag. Enten du vurderer en videre karriere innen helse, eller bare er nysgjerrig. Du får oversikt over hvordan kroppen fungerer og responderer på sykdom. Du blir guidet gjennom pensum i det tempoet hvor du lærer best, og har mange hjelpemidler til din disposisjon. Med korte og konkrete instruksjonsvideoer lærer du deg faget på en spennende måte. Med automatiserte arbeidsoppgaver og umiddelbar tilbakemelding, får du straks vite hvor mye du har lært. Ikke minst får du spennende innleveringsoppgaver med lærerike pasienthistorier, som gir deg muligheten til å anvende faget og ikke bare lese. Videre er det interaktive kurs i anatomi og fysiologi som viser deg kroppen fra nye sider. Du kan studere når du vil og hvor du vil. Som nettstudent på medisin grunnfag får du en erfaren nettlærer som svarer på dine spørsmål. Du får også mulighet til å samarbeide med andre nettstudenter i digitalt klasserom. Alt dette, med den store fleksibiliteten som bare nettstudier kan tilby, gjør medisin grunnfag på nett til en utmerket introduksjon til helsefag!”
Gustav Lothe, nettlærer medisin grunnfag

 

«Som nettstudent på årsenheten eller bachelorgraden i psykologi har du for hvert fag tilgang til artikler, lydfiler, filmer og oppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Dette har du tilgang til 24 timer i døgnet. Du trenger altså ikke å ta hensyn til verken forelesningstider eller sted. I filmene og lydfilene møter du faglærere og forelesere som snakker om ulike temaer og problemstillinger innenfor psykologien, og i oppgavene på nett har du mulighet til å teste hvordan du ligger an i de mest sentrale temaene i pensum. Som nettstudent på psykologi vil du få din egen nettlærer som du kan kontakte når du vil. Nettlærer svarer på faglige spørsmål, kan kommentere og gi veiledning i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav, kan gi tips til studieteknikk osv. Ved Bjørknes Høyskole er vi opptatt av at studentene skal få tett og god oppfølging, og du vil få tilbakemelding fra din nettlærer innen 48 timer. I tillegg kan du kommunisere med andre studenter i det digitale klasserommet»
Mathias Nesheim, nettlærer psykologi