Årsstudium på nett er en fleksibel måte for deg å fordype deg i et fag, enten som etter- og videreutdanning eller av ren faglig interesse.

Alle årsstudiene ved Bjørknes Høyskole kjennetegnes av våre pedagogiske prinsipper: Høy kvalitet, en dyktig fagstab, engasjerte forelesere, og studenten i sentrum.

Hos Bjørknes Høyskole tilbys følgende årsstudier på nett:

Årsstudium psykologi
Årsenhet psykisk helse i barnehagen
Årsstudium psykisk helse i skolen
Årsstudium i miljøterapi
Årsstudium i idrettspsykologi 
Årstudium medisin grunnfag
Årsstudium  freds & konfliktststudier
Årsstudium i internasjonale studier
Årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner

Samtlige årsstudier på Bjørknes Høyskole består av flere emner som skal gi deg en god forståelse for grunnleggende teori og tenkemåter innen hvert fag.

Hvorfor årsstudium på nett?

Nettstudiene ved Bjørknes Høyskole består av av undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du blir tildelt en faglig kontaktperson som kan svare på alt av spørsmål du måtte ha til det faglige innholdet. Du har tilgang til like mye undervisning som de stedlige studentene, men står friere til å velge når og hvor du skal gjennom de ulike temaene. Det eneste du må huske på er å levere obligatoriske oppgaver og fullføre obligatoriske kurs til gjeldende frister. Les gjerne våre ofte stilte spørsmål om nettstudier.

Med nettstudier får du altså muligheten til å tilpasse studiene slik de passer inn i din hverdag, samtidig som du får god faglig støtte gjennom hele løpet. I tillegg legger vår e-læringsplattform til rette for interaksjon med dine medstudenter, slik at du kan ta del i faglige diskusjoner og snakke med studenter i samme situasjon.