Hopp over Slik søker du om studieplass på medisinstudier 1+5 Pècs

Slik søker du om studieplass på medisinstudier 1+5

Medisinutdanning med ett år i Oslo - fem år i Ungarn

Hopp over slik søker du

Kvinnelig medisinstudent ser i mikroskop

Søk før 15. april!

For å være med i førsteopptaket er det viktig at du søker før søknadsfristen 15. april. Søkerne med best karaktersnitt som oppfyller opptakskravene får først tilbud om studieplass. Det er ingen søknadsavgift eller opptaksprøve man skal bestå. Du søker ved å laste opp vitnemål her.  Det er mulig å søke etter 15. april og helt frem til studiestart, men det er lurt å søke tidlig.

Karaktersnitt og minstekrav

Det er karaktersnittet som avgjør om du får tilbud om studieplass. Realfagspoeng, alderspoeng og andre former for tilleggspoeng regnes ikke med når vi regner karaktersnittet.  Vi tar til enhver tid inn søkerne med det beste snittet, derfor lønner det seg å søke tidlig. Du kan søke helt frem til studiestart.

Innhold i søknaden

Når du søker må du laste opp vitnemål (går du på vgs når du søker skal du laste opp karakterutskrift fra første, andre og tredje klasse). Det må fremkomme av dokumentene at du har -eller holder på å ta- kjemi, fysikk og matte slik at du møter fagkravene. Dersom du holder på å ta opp fag når du søker er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjema og/eller sender med dokumentasjon. Du trenger ikke legge med annen dokumentasjon enn vitnemål/karakterutskrift.

Venteliste

Får du ikke tilbud når du søker men oppfyller fagkrav og minstekrav til snitt, vil du bli satt på venteliste. Når andre takker nei, frigjøres det studieplasser og søkerne på toppen av ventelisten kan få tilbud. Det gjelder å være tålmodig dersom du står på venteliste, men vi oppdaterer deg underveis! Dersom du ikke oppfyller minstekravene vil du dessverre få avslag.

 

 

 

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • Minst 4 i karaktersnitt (tilleggspoeng, alderspoeng, realfagspoeng ol. teller ikke)
  • Minst 4 i engelsk.
  • Kjemi 1 + 2
  • Fysikk 1
  • Matte R1 eller tilsvarende
  • Søk før 15. april!
  • Rullerende opptak etter 15. april hvis ledige studieplasser
  • Ingen søknadsavgift
  • Ingen opptaksprøve
Personvern og cookies