Hva betyr egentlig 1+5 medisinstudier? Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål om medisinutdanningen i to land.

Hvilke fag starter jeg med det første året i Oslo?

Det første studieåret i Oslo består av 6 emner over to semestre som til sammen gir 60 studiepoeng. I tillegg får du obligatoriske kurs i slovakisk eller ungarsk språk. Mellom første og andre studieår er det et sommerkurs i begge land. Det første studieåret i Oslo er ikke identisk med det første studieåret på medisinstudiet i Sentral-Europa, men sammen med sommerkurset gir det grunnlag for direkte opptak på det andre studieåret av medisinstudiene.

medisinsk biologi studieoppbygging

 

Hvordan er medisinutdanningen organisert?

Medisinstudier 1+5 betyr ett år i Oslo og fem år i Sentral-Europa. Det siste året består av praksis på ulike sykehusavdelinger og hele eller deler av dette sjette året  er det mulig å ta i Norge. Det er fire, store studiemoduler fordelt på seks år.

 • Basic science module – 4 semester (år 1-2)
 • Pre-clinical module – 2 semester (år 3)
 • Clinical module – 4 semester (år 4-5)
 • Clinical Rotation

 

Er undervisningsspråket i Sentral-Europa på Engelsk? Må jeg kunne lokalspråket?

All undervisning i Sentral-Europa og pensum er på engelsk (noe fagterminologi er på latin). På det første året av 1+5 medisinprogrammet her i Norge er det meste av undervisningen på norsk. Det er også egen undervisning i ungarsk underveis i studiet. Hensikten med denne språkundervisningen er å få en grunnleggende forståelse for språket som tales i landet hvor du skal bo i fem år, men også å kunne kommunisere med lokale pasienter under den kliniske delen av studiet.

 

Hvor mange studieplasser er det på 1+5 medisinprogrammene?

Per 2020 er det ca 90 studieplasser per studieår.

 

Hva er opptakskravene til 1+5 medisinprogrammene?

 • Generell studiekompetanse
 • Minst 4 i rent karaktersnitt (uten noen form for tilleggspoeng)
 • 4 eller bedre i engelsk
 • Kjemi 1 & 2
 • Fysikk 1
 • Matematikk R1 eller tilsvarende (S1+S2)

Les mer om opptakskravene og hvordan du søker her: 

 

Hvordan søker jeg på 1+5 medisin?

Les mer om opptakskravene og søknadsprosess her.

 

Er det opptaksprøve for å komme inn på 1+5 medisinprogrammene?

Nei, det er ingen opptaksprøve for å komme inn på 1+5 medisinprogrammene. Du søker kun på bakgrunn av karakterene dine fra videregående.  Det er kun krav om å bestå en opptaksprøve dersom du søker deg direkte til utlandet, og vil ta alle 6 årene i utlandet.  Bjørknes Høyskole arrangerer opptaksprøver  til utvalgte universiteter i Ungarn, Slovakia , Tsjekkia og Polen. Les mer om direktestudier her.

 

Hvordan takker jeg ja til tilbud om studieplass på 1+5 programmene?

For å takke ja til et tilbud om studieplass hos Bjørknes Høyskole må du undertegne studiekontrakt med bankID og betale registreringsgebyr på 1700.   Dersom du senere skulle  velge å trekke deg fra studieplassen din, får du ikke registreringsgebyret refundert. Frist for å takke ja til studieplassen er som regel 2 uker fra du har mottatt studietilbudet (les tilbud og studiekontrakt nøye, det kan være kortere eller lengre frister avhengig av hvor lenge det er til studiestart).

 

Må jeg søke meg videre inn på andre året i Sentral-Europa, eller får jeg automatisk studieplass der etter det første året i Oslo?

Du trenger ikke søke deg videre etter det første året. Når du har fått studieplass på første året har du også studieplass i Sentral-Europa resten av studiet så lenge du består alle fag og følger studieprogresjon. Du må bestå alle fag på det første studieåret av 1+5 programmet samt obligatorisk sommerkurs ved det respektive universitetet for å kunne starte på det andre studieåret i utlandet.

 

Når får jeg svar på min søknad på 1+5 medisinprogrammene?

Søknadsfristen på første opptaksrunde på 1+5 medisinprogrammene er 15. april. Når noen takker nei og det blir ledige studieplasser, blir det nye opptaksrunder, noe som foregår helt frem til studiestart.  Vi prioriterer til enhver tid de beste kandidatene og rangerer venteliste etter karaktersnitt. Dersom du ikke får tilbud om studieplass i første opptaksrunde vil du altså kunne få tilbud om studieplass når som helst mellom mai og studiestart i august.  Det er derfor mulig å søke helt fram til studiestart, men det lønner seg å søke før 15. april for å være med på alle opptaksrundene. Vi holder deg oppdatert om ventelister etter hver opptaksrunde.

 

Hvor mye koster dette studiet, og hvordan er det med finansiering fra Lånekassen?

Her finner du oversikt over skolepengene for det første året i Oslo. De neste årene i utlandet koster litt mer i skolepenger enn dette første i Oslo, men som utenlandsstudent får du også mer støtte fra Lånekassen.  Mellom første og andre skoleår er det et sommerkurs som du også kan søke støtte om fra lånekassen i en egen søknad. Du kan bruke støttekalkulatoren på Lånekassen sine nettsider for å regne ut omtrent hvor mye du vil få i støtte til denne utdannelsen.  Ettersom dette medisinstudiet er et profesjonsstudium, regnes de første tre årene som bachelornivå, mens de siste tre årene regnes som masternivå. Større deler av studielånet gjøres om til stipend de siste årene på studiet når du er master- og utenlandsstudent.

 

Kan jeg søke om overføring til medisinstudiet i Norge eller andre steder etter det første året på 1+5 medisinprogrammet?

Det første året på 1+5 programmet, som undervises her i Norge, skal tilsvare, men er ikke identisk med det første året på medisinstudiet i Sentral-Europa. Dersom du avbryter studiet etter 60 sp og det første året i Oslo kan du eventuelt søke om fritak for fag du har tatt som del av 1+5 medisinprogrammet. Det er da helt opp til universitetet du søker til om de vil gi deg fritak for fag du har tatt som del av 1+5 programmet. Det første året i Oslo er ikke likt som det første året på medisinstudiene i Norge.

 

Hvordan finner jeg  bosted i Oslo og i utlandet?

Du kan søke bolig gjennom SiO, men må være tidlig ute for å få plass. Du kan også lete på finn.no, hybel.no eller lignende. De neste årene i Sentral-Europa får du også muligheten til å bo i studentbolig. De fleste velger likevel å leie privat, i hvert fall etter en stund. Det er svært mange norske studenter i Ungarn og det er som regel enkelt å overta bolig etter andre studenter som er ferdige med sine studier. Det er mye rimeligere å leie bolig i Sentral-Europa enn i Norge. Noen medisinstudenter velger til og med å kjøpe!

 

Hvordan er det med turnusordningen etter at jeg har gjennomført 1+5 medisinstudiet?

Fra 1. desember 2012 ble det gjort endringer i den norske turnusordningen for leger og i 2017 ble ordningen endret på nytt. Du kan lese mer om endringene  i turnusordningen her. Dette vil si at når du er ferdig med medisinutdanningen, kan du søke om direkte autorisasjon. Turnus er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon til å praktisere som lege i Norge, men turnusordningen er første del av en LIS1-ordningen. Ordningen er  søknadsbasert. Du må altså søke på en utlyst LIS1-stilling etter medisinutdanningen, og du søker på lik linje med alle andre som har studert i Norge og i utlandet.

 

 

Søk nå
 • 1+5 betyr ett år i Oslo og 5 år i Sentral Europa
 • Det er ingen opptaksprøver eller søknadsavgift
 • Du søker på grunnlag av vitnemål fra vgs.
 • Opptakskrav: Kjemi 1+2, Fysikk 1, Matte R1, minst 4 i engelsk
 • Søkere med lavere karaktersnitt enn minstekravet 4 får avslag. 
 • Kvalifiserte søkere settes på venteliste om man ikke får tilbud med en gang.