Hva betyr egentlig 1+5 medisinstudier? Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål om medisinutdanningen i to land.

 

Hva er forskjellene på studieprogrammene 1+5-programmene

1+5 Medisinprogrammet er et profesjonsstudium i medisin, hvor det første studieåret foregår i Oslo og de etterfølgende fem studieårene foregår enten i Martin, Slovakia eller Pécs, Ungarn. Når du har bestått alle fag på det første studieåret, samt et sommerkurs,overføres du til det andre studieåret på Comenius University i Martin, Slovakia eller Pécs University i Ungarn. Det er altså ikke nødvendig å ta en opptaksprøve for å komme inn på det første året av 1+5 programmet, og det er heller ikke nødvendig å ta en opptaksprøve for å komme videre i medisinutdanningen.

Ved begge universitetene er det lagt opp til teoretisk undervisning i basalfagene de første to årene, deretter er det klinisk undervisning. Universitetet i Pécs, Ungarn, er litt større enn Universitetet i Martin, Slovakia.  I Slovakia er det mindre klasser og litt tettere forhold mellom studenter og forelesere, enn på Pécs. De har også mer undervisning i små grupper. Ellers er det nok beliggenhet, byen og landet du skal vektlegge når du skal velge studiested.

 

Hvilke fag starter jeg med det første året i Oslo?

Det første studieåret i Oslo består av 6 emner over to semestre som til sammen gir 60 studiepoeng. I tillegg får du obligatoriske kurs i slovakisk eller ungarsk språk. Mellom første og andre studieår er det et sommerkurs i begge land. Det første studieåret i Oslo er ikke identisk med det første studieåret på medisinstudiet i Slovakia eller Ungarn, men sammen med sommerkurset gir det grunnlag for direkte opptak på det andre studieåret ved de jegrespektive studiestedene.

medisinsk biologi studieoppbygging

 

Hvordan er medisinutdanningen organisert?

Medisinstudier 1+5 betyr ett år i Oslo og fem år i Ungarn eller Slovakia. Det siste året består av praksis på ulike sykehusavdelinger og hele eller deler av dette sjette året  er det mulig å ta i Norge. Det er fire, store studiemoduler fordelt på seks år.

 • Basic science module – 4 semester (år 1-2)
 • Pre-clinical module – 2 semester (år 3)
 • Clinical module – 4 semester (år 4-5)
 • Clinical Rotation

 

Er undervisningsspråket i Ungarn og Slovakia på Engelsk? Må jeg kunne lokalspråket?

All undervisning i Sentral-Europa og pensum er på engelsk (noe fagterminologi er på latin). På det første året av 1+5 medisinprogrammet her i Norge er det meste av undervisningen på norsk. Det er også egen undervisning i slovakisk/ungarsk underveis i studiet. Hensikten med denne språkundervisningen er å få en grunnleggende forståelse for språket som tales i landet hvor du skal bo i fem år, men også å kunne kommunisere med lokale pasienter under den kliniske delen av studiet.

 

Hvor mange studieplasser er det på 1+5 medisinprogrammene?

Per 2017 er det 30 studieplasser på 1+5 Oslo-Slovakia, og 60 studieplasser på 1+5 Oslo-Ungarn per studieår.

 

Hva er opptakskravene til 1+5 medisinprogrammene?

 • Generell studiekompetanse
 • Minst 4 i rent karaktersnitt (uten noen form for tilleggspoeng)
 • 4 eller bedre i engelsk
 • Kjemi 1 & 2
 • Fysikk 1
 • Matematikk R1 eller tilsvarende (S1+S2)

1+5 medisinprogrammene er et populært studium og vi har flere søkere enn antall ledige studieplasser. Karaktersnittet for å komme inn avhenger av antall søkere, noe som selvfølgelig varierer fra år til år.  Vi vurderer uansett ikke søkere med karaktersnitt under 4.0. Vi regner ikke med alderspoeng, tilleggspoeng eller realfagspoeng, men kun rent karaktersnitt. Vi skiller heller ikke mellom primær- og sekundærvitnemål. Alle søker på lik linje. Det er ingen opptaksprøve eller krav om motivasjonsbrev for å komme inn på 1+5 medisinprogrammene. Det er heller ingen opptaksprøve. Du søker altså kun på grunnlag av vitnemålet og karaktersnittet fra videregående.

 

Hvordan søker jeg på 1+5 medisin?

Du kan laste opp vedlegg og søke på medisinutdanningen 1+5 her. I søknaden må du laste opp dokumentasjon som viser at du har oppnådd eller kommer til å oppnå generell studiekompetanse innen studiestart. Dersom du fortsatt går på videregående skole må du legge ved karakterutskrift fra  1. + 2. år, og julekarakterene på ditt 3.år. Når du så får vitnemålet ditt, må du videresende kopi av dette til oss så fort som mulig. Dersom du er ferdig med videregående skole men tar opp fag som privatist denne våren, må du legge ved ditt vitnemål og bevis på hvilke fag du tar opp som privatist fra Privatistweb. Når du får nytt kompetansebevis etter å ha bestått nye eksamener, ettersender du det så fort som mulig.

Hvis du tilfredsstiller opptakskravene våre og har sendt oss bevis på dette, er du med i opptaket som deretter bestemmes etter snitt. Ventelisten rangeres etter karaktersnitt og du holdes oppdatert underveis. Det lønner seg å søke før 15. april for å være med fra første opptaksrunde men du kan søke helt frem til studiestart. Du kan ikke søke på grunnlag av realkompetanse. Les mer om opptakskrav her

 

Er det opptaksprøve for å komme inn på 1+5 medisinprogrammene?

Nei, det er ingen opptaksprøve for å komme inn på 1+5 medisinprogrammene. Du søker kun på bakgrunn av karakterene dine fra videregående.  Det er kun krav om å bestå en opptaksprøve dersom du søker deg direkte til utlandet, og vil ta alle 6 årene i utlandet. Merk at du ikke kan ta opptaksprøve til Comenius og samtidig søke på 1+5 medisin Slovakia, da dette universitetet kun godtar èn søknad per søker per år.  Bjørknes Høyskole arrangerer opptaksprøver  til utvalgte universiteter i Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Les mer om direktestudier her:

 

Hvordan takker jeg ja til tilbud om studieplass på 1+5 programmene?

For å takke ja til et tilbud om studieplass hos Bjørknes Høyskole må du undertegne studiekontrakt med bankID og betale et depositum på 3000 kr innen fristen. Dette depositumet betales for å sikre studieplassen din, og er del av skolepengene dine (summen trekkes fra studieavgiften på det første semesteret). Dersom du senere velger å trekke deg fra studieplassen din, vil du miste dette depositumet. Frist for å takke ja til studieplassen er som regel 2 uker fra du har mottatt studietilbudet (les tilbud og studiekontrakt nøye, det kan være kortere eller lengre frister avhengig av hvor lenge det er til studiestart).

 

Må jeg søke meg videre inn på andre året i Ungarn eller Slovakia, eller får jeg automatisk studieplass der etter det første året i Oslo?

Du trenger ikke søke deg videre etter det første året. Når du har fått studieplass på første året har du også studieplass i Ungarn/Slovakia resten av studiet så lenge du består alle fag og følger studieprogresjon. Du må bestå alle fag på det første studieåret av 1+5 programmet samt obligatorisk sommerkurs ved det respektive universitetet for å kunne starte på det andre studieåret i Ungarn eller Slovakia.

 

Kan jeg søke på både 1+5 Oslo-Slovakia og 1+5 Oslo-Ungarn?

Du kan søke begge men må prioritere hvilket program du velger på første og andreplass. Dersom du har søkt på begge studieprogrammene men kun får tilbud om studieplass på andrevalget ditt, kan du takke ja til det studietilbudet du har fått, mens du fortsatt står på venteliste på førstevalget. Dersom du senere får tilbud om studieplass på førstevalget kan du bytte studieprogram og trenger ikke betale nytt depositum.

 

Når får jeg svar på min søknad på 1+5 medisinprogrammene?

Søknadsfristen på første opptaksrunde på 1+5 medisinprogrammene er 15. april. Når noen takker nei og det blir ledige studieplasser, blir det nye opptaksrunder, noe som foregår helt frem til studiestart.  Vi prioriterer til enhver tid de beste kandidatene og rangerer venteliste etter karaktersnitt. Dersom du ikke får tilbud om studieplass i første opptaksrunde vil du altså kunne få tilbud om studieplass når som helst mellom mai og studiestart i august.  Det er derfor mulig å søke helt fram til studiestart, men det lønner seg å søke før 15. april for å være med på alle opptaksrundene. Vi holder deg oppdatert om ventelister etter hver opptaksrunde.

 

Hvor mye koster dette studiet, og hvordan er det med finansiering fra Lånekassen?

Her finner du oversikt over skolepengene for det første året i Oslo. De neste årene i utlandet koster litt mer i skolepenger enn dette første i Oslo, men som utenlandsstudent får du også mer støtte fra Lånekassen.  Mellom første og andre skoleår er det et sommerkurs, som tidligere år har kostet ca. 15.000 kr, dette er ikke støttet av Lånekassen.  Du kan bruke støttekalkulatoren på Lånekassen sine nettsider for å regne ut omtrent hvor mye du vil få i støtte til denne utdannelsen.  Ettersom dette medisinstudiet er et profesjonsstudium, regnes de første tre årene som bachelornivå, mens de siste tre årene regnes som masternivå. Større deler av studielånet gjøres om til stipend de siste årene på studiet når du er master- og utenlandsstudent.

 

Kan jeg søke om overføring til medisinstudiet i Norge eller andre steder etter det første året på 1+5 medisinprogrammet?

Det første året på 1+5 programmet, som undervises her i Norge, skal tilsvare, men er ikke identisk med det første året på medisinstudiet ved Universitetet i Pécs, Ungarn, eller Comenius University i Slovakia. Dersom du avbryter studiet etter 60 sp og det første året i Oslo kan du eventuelt søke om fritak for fag du har tatt som del av 1+5 medisinprogrammet. Det er da helt opp til universitetet du søker til om de vil gi deg fritak for fag du har tatt som del av 1+5 programmet. Det første året i Oslo er ikke likt som det første året på medisinstudiene i Norge.

 

Hvordan finner jeg  bosted i Oslo og i Ungarn eller Slovakia?

Du kan søke bolig gjennom SiO, men må være tidlig ute for å få plass. Du kan også lete på finn.no, hybel.no eller lignende. De neste årene i Ungarn/Slovakia får du også muligheten til å bo i studentbolig. De fleste velger likevel å leie privat, i hvert fall etter en stund. Det er svært mange norske studenter både i Martin i Slovakia og i Pécs i Ungarn, og det er som regel enkelt å overta bolig etter andre studenter som er ferdige med sine studier. Det er mye rimeligere å leie bolig i Ungarn og Slovakia enn i Norge. Noen medisinstudenter velger til og med å kjøpe seg leilighet i Martin eller Pécs.

 

Hvordan er det med turnusordningen etter at jeg har gjennomført 1+5 medisinstudiet?

Fra 1. desember 2012 ble det gjort endringer i den norske turnusordningen for leger. Du kan lese mer om endringene  i turnusordningen her. Dette vil si at når du er ferdig med 1+5 Slovakia eller 1+5 Ungarn medisinstudiet, kan du søke om direkte autorisasjon. Turnus er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon til å praktisere som lege i Norge, men turnusordningen er nå første del av en spesialistutdannelse for leger. Dersom du ønsker å ta en spesialisering innen medisin, for eksempel spesialisering i psykiatri, er turnusstillingen første ledd av denne utdanningen. Turnusordningen er nå søknadsbasert. Du må altså søke på en utlyst turnusstilling hvis du ønsker en spesialisering, og du søker på lik linje med alle andre som har studert i Norge og andre steder. Denne rapporten viser andel med utdanning fra Slovakia og Ungarn som fikk turnusstilling våren 2013.

 

 

Søk nå
 • 1+5 betyr ett år i Oslo og 5 år i Sentral Europa
 • Det er ingen opptaksprøver eller søknadsavgift
 • Du søker på grunnlag av vitnemål fra vgs.
 • Opptakskrav: Kjemi 1+2, Fysikk 1, Matte R1, minst 4 i engelsk
 • Søkere med lavere karaktersnitt enn minstekravet 4 får avslag. 
 • Kvalifiserte søkere settes på venteliste om man ikke får tilbud med en gang.