Det første året av 1+ 5 medisinutdanning er bygget opp av 6 emner innen medisinske, grunnleggende fag, samt ett emne med språk.

mail2@qybele.no

 

 • MB1100 Kjemi og biokjemi (8 SP)

  Emnet omhandler grunnleggende teorier, begreper, prinsipper og metoder relatert til kjemi og biokjemi, og vil gi studenten basal kjemisk og biokjemisk forståelse. Etter endt emne har studenten kunnskap om stoffers oppbygning og egenskaper, samt sentrale kjemiske begreper og metoder. Emnet gir studenten kunnskap om struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser, samt en innføring i hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes egenskaper.

  Les mer
 • MB1120 Introduksjon til biokjemi (4 sp)

  Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Emnet gir en innføring i metabolismen i cellen med fokus på katabole reaksjonsveier og energiomsetning.

  Les mer
 • MB1200 Celle- og molekylærbiologi (12 SP)

  Emnet omhandler cellebiologiske prosesser og grunnleggende metoder innen molekylærbiologi. Det legges vekt på cellulær struktur, funksjon og replikasjon, samt cellulær og ekstracellulær signalering. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, samt hvordan arvematerialet regulerer kroppens funksjon.

  Les mer
 • MB1300 Biofysikk (5 SP)

  Emnet omhandler generelle fysiske lover og fenomener. Det legges vekt på prinsipper som er spesielt relevant i medisinsk biologi, slik som stråling, viskositet, termodynamikk og bølger. Emnet gir studenten innsikt i metoder for medisinsk avbildning, herunder det teoretiske grunnlaget og spesielle forholdsregler ved bruk av disse metodene. Etter fullført emne vil studenten kunne anvende de fysiske lovene og regne på fysiske fenomener, samt kjenne til hvordan de kan måles.

  Les mer
 • MB1410 Samfunn og medisin I (3 SP)

  Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

  Les mer
 • MB1500 Samfunn og medisin II (5 SP)

  Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

  Les mer
 • MB1800 Anatomi og fysiologi (19 SP)

  Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organsystemer og muskel-skjelett systemet. Emne inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et makroanatomisk nivå.

  Les mer
 • Ungarsk 1 og 2: Ungarsk for medisinere

  Medisinsk ungarsk er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin og det er eksamen i faget etter hvert semester. Formålet er at studenten skal tilegne seg et ungarsk medisinsk fagspråk som gjør det mulig å delta i samtaler med pasienter og leger i Ungarn. Du får kjennskap til hovedtrekkene i den ungarske grammatikken og et solid ordforråd for å kunne kommunisere og undersøke pasienter ved ungarske sykehus - hvilket blir en del av den praktiske undervisningen i generell medisin. Målet er også å oppnå språk- og kulturkunnskap som underbygger hverdagslivet løpet av dine studieår i Ungarn.

  Les mer
Søk nå
 • 1+5 betyr ett år i Oslo og 5 år i Sentral Europa
 • Det er ingen opptaksprøver eller søknadsavgift
 • Du søker på grunnlag av vitnemål fra vgs.
 • Opptakskrav: Kjemi 1+2, Fysikk 1, Matte R1, minst 4 i engelsk
 • Søkere med lavere karaktersnitt enn minstekravet 4 får avslag. 
 • Kvalifiserte søkere settes på venteliste om man ikke får tilbud med en gang.