Medisinsk kjemi dekker temaer innen generell og organisk kjemi som gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

 

 • MB1110 Medisinsk kjemi (6 SP)

  Medisinsk kjemi dekker temaer innen generell og organisk kjemi som gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

  Les mer
 • MB1120 Introduksjon til biokjemi (4 sp)

  Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Emnet gir en innføring i metabolismen i cellen med fokus på katabole reaksjonsveier og energiomsetning.

  Les mer
 • MB1210 Celle- og molekylærbiologi I (5 SP)

  Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra- og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer.

  Les mer
 • MB1220 Celle- og molekylærbiologi II (7 SP)

  Emnet omhandler cellebiologiske prosesser som cellens funksjon, kommunikasjon, livssyklus, overlevelse og overføring av genetisk informasjon. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, og hvordan både genetikk og epigenetikk regulerer kroppens funksjon. Det blir også gitt grunnleggende opplæring i molekylærbiologiske metoder.

  Les mer
 • MB1300 Biofysikk (5 SP)

  Emnet omhandler generelle fysiske lover og fenomener. Det legges vekt på prinsipper som er spesielt relevant i medisinsk biologi, slik som stråling, viskositet, termodynamikk og bølger. Emnet gir studenten innsikt i metoder for medisinsk avbildning, herunder det teoretiske grunnlaget og spesielle forholdsregler ved bruk av disse metodene. Etter fullført emne vil studenten kunne anvende de fysiske lovene og regne på fysiske fenomener, samt kjenne til hvordan de kan måles.

  Les mer
 • MB1410 Samfunn og medisin I (3 SP)

  Emnet gir studenten innføring i praktisk-teoretisk førstehjelp og vil gjøre studenten i stand til å utføre førstehjelp utenfor sykehus. Emnet omhandler videre medisinsk historie og etikk.

  Les mer
 • MB1500 Samfunn og medisin II (5 SP)

  Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

  Les mer
 • MB1700 Embryologi og histologi (6 SP)

  Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til mikroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens celler og organsystemer. Videre gis det en innføring i embryologi og latinske begreper. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et cellulært nivå og organsystemnivå.

  Les mer
 • MB1810 Introduksjon til anatomi og fysiologi (6 SP)

  Emnet gir studenten en introduksjon til kroppens oppbygning og systemer. Studenten vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til kroppens organ, nerve- og bevegelsesystem. Emnet inneholder også en innføring i endokrin fysiologi samt signalering i kroppen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon.

  Les mer
 • MB1820 – Anatomi: Muskel- og skjelettsystemet, skallen og nevroanatomi (13 SP)

  Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter knyttet til muskel- og skjelettsystemets anatomi, kraniet og anatomien i hoderegionen. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon på et makroanatomisk nivå. Praktisk-teoretisk undervisning er sentralt i dette emnet.

  Les mer
 • Ungarsk 1 og 2: Ungarsk for medisinere

  Ungarsk for medisinere er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin, og det er eksamen i faget etter hvert semester. Formålet er at du skal tilegne deg et ungarsk medisinsk fagspråk som gjør det mulig å delta i samtaler med pasienter og leger i Ungarn. Du får kjennskap til hovedtrekkene i den ungarske grammatikken og et solid ordforråd for å kunne kommunisere og undersøke pasienter ved ungarske sykehus – hvilket blir en del av den praktiske undervisningen i generell medisin. Målet er også å oppnå språk- og kulturkunnskap som underbygger ditt hverdagsliv i Ungarn i løpet av dine studieår.

  Les mer
Søk nå
 • 1+5 betyr ett år i Oslo og 5 år i Sentral Europa
 • Det er ingen opptaksprøver eller søknadsavgift
 • Du søker på grunnlag av vitnemål fra vgs.
 • Opptakskrav: Kjemi 1+2, Fysikk 1, Matte R1, minst 4 i engelsk
 • Søkere med lavere karaktersnitt enn minstekravet 4 får avslag. 
 • Kvalifiserte søkere settes på venteliste om man ikke får tilbud med en gang.