Først lærer du om hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). Når du har lært deg kroppens normale oppbygging og funksjon, er du godt forberedt til å lære om hva som skjer når kroppen ikke fungerer som den skal og sykdommer oppstår.

Anatomi og fysiologi:

Først lærer du om hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). I denne delen vil vi systematisk gå gjennom alle kroppens organsystemer. Vi begynner med kroppens minste bestanddel: cellen. Her vil du lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Deretter skal vi gå over til organene som bygges opp av cellene. Vi skal se på hvordan spesialiserte celler kan gå sammen, og danne ulike organer og organsystemer med spennende funksjoner.

Sykdomslære:

Når du etter hvert har lært deg kroppens normale oppbygging og funksjon, er du godt forberedt til å lære om hva som skjer når kroppen ikke fungerer som den skal og sykdommer oppstår. Kroppens sykdommer er studiets andre hoveddel. Du får systematisk lære om sykdommene i de forskjellige organsystemene. Du studerer hvordan sykdommene oppstår, hvilke symptomer de har, hvordan diagnosen stilles, og til slutt hvordan de behandles.

Søk nå

Kunnskaper:

Grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
Grunnleggende kunnskap om patofysiologiske mekanismer
Grunnleggende kunnskap om de vanligste folkesykdommene i Norge, og kjennskap om andre sykdomsgrupper.
Grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom samfunn og sykdom.

Ferdigheter:

Kunne beskrive kroppens oppbygning både på makro- og mikroplanet
Kunne forklare sammenhengen mellom anatomisk oppbygning og funksjon, både på cellulært og organ nivå
Kunne forklare sammenhengen mellom miljøfaktorer, atferd og sykdomsmekanismer