Hopp over FAKTA

Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium

HVA ER MEDISINSK GRUNNSTUDIUM?

Medisinsk grunnstudium gir verdifull innføring i grunnleggende medisin. Det er et stort og økende behov for denne typen kompetanse og medisinsk forståelse i samfunnet.

Studiet gir en innføring i medisinske fag, og passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i kroppens oppbygging, funksjon og sykdommer. Halvårsenheten fokuserer på å forstå sammenhengen mellom kroppens normale funksjoner og hvordan sykdom oppstår. I tillegg har sammenhengen mellom samfunn og helse en sentral plass. Medisin grunnstudium passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber med noe helserelatert.

FAKTA

  • Halvårsenhet (30 sp)
  • Fulltid/deltid
  • Nettstudium
  • Opptakskrav: Generell studiekompetanse – Rullerende opptak
  • Godkjent av Lånekassen
  • Pris: 40.900,- (faktura sendes ved oppstart av studiene)
Hopp over Navn på seksjon

Medisin grunnfag eller medisinsk grunnstudium?

Medisinsk grunnstudium (30 sp) dekker de samme fagområdene som medisin grunnfag (60 sp), men går ikke like mye i dybden og passer derfor for de som har behov for en innføring i medisinske fag. Studiet er bygget opp av organbaserte emner, og gjennomgår oppbygning, funksjon og sykdomslære for ett og ett organ. På denne måten knyttes emnene tett sammen for å gi best mulig forståelse, læringsutbytte og studieglede. Medisinsk grunnstudium består av anatomi/fysiologi, sykdomslære, legemiddellære, mikrobiologi, samfunnsmedisin og medisinsk etikk.

Gjennom de tre emnene lærer du to hovedtemaer:

 

Anatomi og fysiologi:

Først lærer du om hvordan kroppen er bygget opp (anatomi) og hvordan den virker (fysiologi). I denne delen vil vi systematisk gå gjennom alle kroppens organsystemer. Vi begynner med kroppens minste bestanddel: cellen. Her vil du lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Deretter skal vi gå over til organene som bygges opp av cellene. Vi skal se på hvordan spesialiserte celler kan gå sammen, og danne ulike organer og organsystemer med spennende funksjoner.

Sykdomslære:

Når du etter hvert har lært deg kroppens normale oppbygging og funksjon, er du godt forberedt til å lære om hva som skjer når kroppen ikke fungerer som den skal og sykdommer oppstår. Kroppens sykdommer er studiets andre hoveddel. Du får systematisk lære om sykdommene i de forskjellige organsystemene. Du studerer hvordan sykdommene oppstår, hvilke symptomer de har, hvordan diagnosen stilles, og til slutt hvordan de behandles.

Medisinsk grunnstudium kan passe for deg som:

–  har bakgrunn fra for eksempel akupunktur eller sykepleie eller lignende høyskolestudier.

– arbeider eller utfører oppdrag med tilknytning til helsevesenet og ønsker økt kunnskap i medisinske fag.

– ønsker en tilleggsutdanning og ønsker kunnskap i medisinske fag.

– tar en universitetsutdannelse hvor disse fagene er relevante. Emnene kan gi grunnlag for fritak for inntil 30 SP som del av en bachelorgrad. Utøvere av ulike former for komplementær medisin, slik som massører og soneterapeuter har behov for grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

– ønsker å studere profesjonsutdanningen i medisin. Emnene vil gi deg innsikt og grunnkunnskaper i medisinske fag som gjør at de fra starten av for eksempel profesjonsstudiet i medisin kan integrere mer avanserte aspekter i sin medisinske forståelse.

Hopp over Disse emnene inngår i studiumet:

Disse emnene inngår i studiumet:

Hopp over Bestill informasjon

 

Bestill studieinformasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies