Årsstudiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi /fysiologi og sykdomslære. Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer. Dette bygges videre på i neste del, hvor du får innsikt i hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

Anatomi og fysiologi

Dette er læren om det friske mennesket. Her får du en introduksjon til kroppens funksjon, både på detaljert organnivå, og som en helhet. Emnet starter på kroppens minste nivå, cellenivået. Her skal vi lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), immuncellenes jakt på bakterier, til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Fra det grunnleggende nivået går vi over til organene, som i realiteten er enorme grupper av celler som jobber sammen for et felles mål. Du får innsikt i hva som gjør at hjertet kan pumpe blod, hvordan lungene kan ta opp oksygen, hormonell regulering av kroppens energibalanse og mye mer. Fokuset ligger på forståelse, og det brukes mange kliniske paralleller som trekker linjene fra teori til praksis. Forståelsen du får for menneskekroppens normalfunksjon danner et godt grunnlag for å forstå mekanismene for sykdom.

 

Sykdomslære

I studiets andre hoveddel får du kunnskap om hvilke sykdommer som rammer mennesket, og hvordan moderne medisin forsøker å behandle disse. Alle de store sykdomsgruppene berøres, inkludert barnesykdommer (pediatri), hjertesykdommer (kardiologi) og muskel-skjelett sykdommer (ortopedi). Undervisningen om de ulike sykdommene kommer rett etter undervisningen om anatomi og fysiologi, slik at du kan knytte sammen forståelsen av normalfunksjon med det du lærer om sykdommers mekanismer. På denne måten bygges en forståelse som gir deg innsikt i sykdommers symptomer, hvordan diagnosen stilles og hvordan de kan behandles. Hele veien er det et fokus på alle aspekter ved sykdom, både det rent biomedisinske samt innvirkningen på dem som rammes. I flere emner har vi timer hvor pasienter med sykdommer kommer til undervisning, og kan gi studentene innsikt i hvordan det er å leve med en kronisk sykdom.

 

Seks emner som hver gir 10 studiepoeng

Medisin grunnfag er organisert i seks avsluttende emner som hver inneholder anatomi, fysiologi og sykdomslære og gir 10 studiepoeng. Hvert emne omhandler ett sett med organsystemer. Les mer om emnene her.