Årsstudiet er delt i to semestere med tilsammen seks emner. Hvert semester består av tre emner, og avsluttes med eksamen i hvert emne. Medisin grunnfag kan tas både stedlig i Oslo og som nettstudium.

 • MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

  Les mer
 • MED1200 – Hjerte-kar-væske (10 sp)

  Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne, samt hvordan den kan svikte.

  Les mer
 • MED1300 – Respirasjon og metabolisme (10 sp)

  Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

  Les mer
 • MED1400 – Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

  Emnet gir en innføring i muskel, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

  Les mer
 • MED1500 – Hormoner og immunsystemet (10 sp)

  Emnet omhandler læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Kroppens immunforsvar gjennomgås sammen med læren om hudens funksjoner og sykdommer. Kroppens reproduktive funksjon omtales. Mikrobiologiske agens og sykdommer de kan framkalle omtales.

  Les mer
 • MED1600 – Samfunn, alder og helse (10 sp)

  Emnet omfatter en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, pediatri, geriatri og psykiatri.

  Les mer