Hopp over Ingress

Masterprogrammet i psykologi ved Bjørknes høyskole er et helt nytt masterprogram i psykologi hvor oppstart er planlagt til høsten 2021. Dette studieprogrammet gir studentene en mastergrad i psykologi, og det er mulig å velge mellom to ulike fordypningsområder: Anvendt helsepsykologi og forebygging eller Kognisjon og teknologi.

Hopp over Overskrift: To ulike fordypningsområder

To fordypningsområder: Anvendt helsepsykologi og forebygging eller Kognisjon og teknologi:

Hopp over Informasjon brødtekst om de to retningene

Anvendt helsepsykologi og forebygging

Denne fordypningen gir studenten inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid, med fokus på hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å bedre folks helse.

Psykologi er ikke bare nyttig for å hjelpe folk som har problemer. Kunnskap om mennesket, som jo er det psykologien som fagområde bidrar med, har et vel så stort potensiale med tanke på forebygging av vansker og helseplager. Studenten vil i denne fordypningen tilegne seg grundig og dyp kunnskap om hvordan psykologi kan være et virkemiddel i forebyggende arbeid.

Kognisjon og teknologi

Denne fordypning fokuserer på hvordan den sosiale og kulturelle konteksten vi lever i påvirker måten vi tenker og oppfatter våre omgivelser på.

Informasjonsflyten i samfunnet har gjennomgått store endringer de siste 20 årene, og det å forstå hvordan disse endringene påvirker vår kognisjon, altså hvordan vi mennesker prosesserer stimuli og kunnskap, og forståelse av både verden og oss selv er essensielt.

Fordypningen fokuserer på skjæringspunktet mellom kognisjon og teknologisk utvikling.  Kunnskap om dette er nyttig i utviklingen av digitaliserte løsninger i samfunnet der mennesket er forbruker av varer og tjenester.

FAKTA:

 • Master (120 sp)
 • Fulltid/deltid
 • Oslo og nett
 • Opptakskrav: 
 • Rullerende opptak
 • Studiestart i august 2021 (Oslo)
 • Godkjent av Lånekassen
 • Tittel: Master i psykologi
Hopp over studenten får kunnskap om

Studenten får kunnskap om:

 • Hvordan folk lever med sykdom
 • Hvorfor det er vanskelig å endre atferd på tross av helseskadelige effekter
 • Hvordan vi kan bidra til bedret helse på både individuelt og samfunnsmessig plan.

Studenten får kunnskap om:

 • Hvordan mennesker strukturerer sin forståelse av både seg selv og omverdenen og hvordan teknologi kan bidra til å skape en bedret forståelse av – og påvirkning på – disse prosessene.
 • Anvendelsen av teknologi i møte med kognisjon og hvordan teknologien påvirker tenkning.
 • De etiske problemstillingene denne utviklingen medbringer for oss som individer og samfunn.
Hopp over Hvorfor velge denne retningen

Hvorfor velge denne retningen: 
Gjennom denne fordypningen vil studenten også settes i stand til å se hvordan ulike kulturelle forhold spiller inn i synet på helse og å forstå endringsprosesser med en kultursensitiv holdning. Videre vil det fokuseres på at kunnskap om hvordan man møter ulike vansker, med vekt på relasjon og allianse, er av betydning for helse.

Hvorfor velge denne retningen:
Gjennom denne fordypningen vil studenten kunne bidra i vår samfunnsutvikling med økt digitalisering på en måte som tar hensyn til hvordan vi mennesker fungerer.

Personvern og cookies