Gjennom tre emner à ti studiepoeng, vil du få kunnskap om grunnleggende ernæringslære, samt forståelse for mat og kosthold i befolkningen, og hvordan du kan jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

Mat, kroppen og fordøyelse

Har du noen gang tenkt på hva som skjer med maten fra du tar en bit og tygger til den er ferdig fordøyd? For å forstå det er det viktig å ha grunnleggende kunnskap om kroppen og fordøyelsessystemet. Du vil lære om hvordan næringsstoffene karbohydrat, protein og fett fordøyes og tas opp. Visste du for eksempel at ett gram fett gir mer enn dobbelt så mye energi som ett gram karbohydrat? Eller at kostfiber som man finner i frukt, grønnsaker og grove kornprodukter er en type karbohydrat som vi ikke kan bryte ned i tynntarmen? Men ernæring er også mat, og du vil få lære om matkunnskap og hvilke anbefalinger vi gir til den generelle befolkningen om hva de bør spise.

 

Generell ernæring

Gjennom studiet vil du få en innføring i grunnleggende temaer innen ernæring, blant annet kroppens energiomsetning, energilagre og metabolisme. Du vil også lære om de ulike næringsstoffene, og hvilke matvarer som er gode kilder til vitaminer og mineraler. Du har kanskje hørt at spinat eller leverpostei inneholder mye jern? Det stemmer, men du visste kanskje ikke at grove kornprodukter er den viktigste kilden til jern i det norske kostholdet. Du vil også lære om hvordan man kommer frem til kost- og næringsstoff-anbefalinger og hvordan man kan studere sammenhenger mellom kosthold og helse.

 

Kosthold og ernæring for barn

Du vil få bred kunnskap om barne-ernæring og hvordan vi kan møte de utfordringene vi møter knyttet til dette, og ikke minst utnytte de mulighetene som det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Vi fokuserer på hvilken rolle kostholdet spiller som grunnlaget for god helse og hvilke vaner vi ønsker at barna tar med seg inn i voksenårene. Måltidet er også en viktig arena for matglede og en bærer av matkultur. Du lærer hvordan de teoretiske aspektene kan omsettes til praktisk anvendelige virkemidler og verktøy når du skal jobbe med kosthold og ernæring for barn.