Her finner du emneoversikt for emnepakken Kosthold og er næring for barn. Du kan klikke på hvert emne for å lese mer om hva du lærer, om eksamen og arbeidskrav.

  • GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap

    Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

  • GERN1201 Generell ernæring

    Generell ernæring omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. Emnet bygger på kunnskap fra GERN1101.

  • ERN6040 Kosthold og ernæring for barn

    Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.