Hopp over bilde-info-fakta

7 unge mennesker rusler bortover gresset

HVA ER KLINISK MILJØTERAPI?

Miljøterapi er en behandlingsform som benyttes ved mange ulike institusjoner og arbeidsplasser i møte med barn, unge og voksne med forskjellige utfordringer i sine liv. Imidlertid er det ikke alltid like tydelig hva denne behandlingsformen innebærer. Årsenheten Klinisk miljøterapi har som målsetning å gi studentene innsikt i hva miljøterapi er, og hvordan denne type terapi best kan utføres. Årsenheten ønsker er å gi studentene bred kunnskap om normal og abnormal psykisk fungering, om kommunikasjons- og relasjonsdannende ferdigheter og hvordan denne kunnskapen kan brukes i en konkret miljøterapeutisk ramme.

FAKTA

 • Årsstudium (60 sp)
 • Fulltid/deltid
 • Nettstudium med obligatorisk samling
 • Opptakskrav: GENS
 • Rullerende opptak
 • Godkjent av Lånekassen
 • Pris: 38 500/ per semester
Hopp over Slogan

Årsenheten gir kompetanse om menneskets utfordringer og ressurser -

-og om hvordan fremme utvikling og bedring gjennom miljøterapi som metode. I miljøterapi er det de som utfører terapien som er verktøyet for å få til endring. Etter årsenheten vil du stå bedre rustet til å hjelpe mottakerne av terapien i deres utvikling.

Hopp over grått faktafelt

Passer for deg som:

 • Jobber med miljøterapi
 • Ønsker å jobbe med miljøterapi
 • Ønsker bred kunnskap om barn, unge og voksnes psykiske helse
 • Ønsker kommunikasjons- og relasjonsdannende ferdigheter som er nyttige i en miljøterapeutisk kontekst

 

Hva lærer du?

 • Hva miljøterapi er
 • Om spesifikke retninger innen miljøterapi tilpasset ulike brukergrupper
 • Hvordan miljøterapi kan fremme god psykiske helse
 • En innføring i psykiske helseutfordringer hos barn/unge eller voksne
 • Kommunikasjons og relasjonsdannende ferdigheter og hvordan disse kan benyttes i en miljøterapeutisk kontekst

 

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole:

 • Nettstudier er fleksibelt, for eksempel i kombinasjon med jobb
 • Du får din egen nettlærer som svarer deg innen 48 timer
 • Du møter svært dyktige og engasjerte forelesere
Personvern og cookies