Etter at du er ferdig med kiropraktikkstudiene skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor

Turnustjeneste for kiropraktikkstudenter

Turnusordningen er bla. nødvendig for å få autorisasjon til å jobbe som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten består av praksis i en kiropraktorklinikk, der man jobber som selvstendig næringsdrivende, kombinert med oppgaver, turnuskurs og trygdefaglige emner. Det er Norsk Kiropraktorforening som har det faglige ansvaret for innholdet i dette turnusåret. Turnuskandidatene har de samme plikter og rettigheter som autoriserte kiropraktorer, men arbeider dette året under lisens utstedt av Helsedirektoratet. Etter endt turnustjeneste kan du søke om egen autorisasjon til å arbeide som kiropraktor, også dette gjennom Helsedirektoratet

Søk nå
  • Medisin grunnfag (60 sp) kan utgjøre starten på kiropraktikkutdanningen
  • Du kan søke videre til AECC i England eller USW i Wales
  • Kiropraktikkutdanningen tar 5 år + ett år turnus
  • Du må søke autorisasjon etter endt utdanning