AECC (Anglo-European College of Chiopractic) i Bournemouth var de første i Europa som utdannet kiropraktorer og har siden 1965 etablert en internasjonalt anerkjent, forskningsbasert kiropraktorutdanning. Halvparten av studentene er internasjonale og 96% av ferdige studenter hadde jobb innen 6 måneder.

Opptakskrav ved AECC i Bournemouth

  •  4 i engelsk fra vgs
  • ingen minstekrav til karaktersnitt fra vgs eller krav til realfag, men anbefalt med god kunnskap i kjemi
  • fullført og bestått medisin grunnfag, med minst C i snitt

Søknadsprosessen hjelper vi deg med mens du tar det første åre (medisin grunnfag) i Oslo. I tillegg til de formelle opptakskravene beskrevet over kan du regne med et uformelt intervju (kan gjøres per telefon, bekreftelse på 3-4 timers observasjon hos autorisert kiropraktor, motivasjonsbrev på engelsk og politiattest. Alt dette får du informasjon om i god tid.

Om Bournemouth

Bournemouth er et av de mest populære turistmålene på Englands sørkyst.  Denne delen av kystlinjen har det varmeste og tørreste klimaet i England, og flest solskinnsdager i året! Tidligere var Bournemouth kjent som stedet pensjonistene flyttet til, men nå begynner studentene å ta over. Byen har en flott, lang sandstrand, gode overnattings- og underholdningstilbud, mildt klima og kort vei til Jurassic Coast, landsbygda i Dorset, Hampshire og Devon.

 

Turnustjeneste

Etter ett år i Oslo og fire år ved AECC skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor. Dette er bla. nødvendig for å få autorisasjon til å jobbe som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten består av praksis i en kiropraktorklinikk, der man jobber som selvstendig næringsdrivende, kombinert med oppgaver, turnuskurs og trygdefaglige emner. Det er Norsk Kiropraktorforening som har det faglige ansvaret for innholdet i dette turnusåret. Turnuskandidatene har de samme plikter og rettigheter som autoriserte kiropraktorer, men arbeider dette året under lisens utstedt av Statens Autorisasjonskontor (SAK). Etter endt turnustjeneste kan du søke om egen autorisasjon til å arbeide som kiropraktor, også dette gjennom SAK.

Søk nå
  • Medisin grunnfag (60 sp) kan utgjøre starten på kiropraktikkutdanningen
  • Du kan søke videre til AECC i England eller USW i Wales
  • Kiropraktikkutdanningen tar 5 år + ett år turnus
  • Du må søke autorisasjon etter endt utdanning