Etter medisin grunnfag i Oslo kan du søke kiropraktorstudier i England eller Wales. Utdanningen tar til sammen 5 år. I tillegg kommer turnus.

Opptakskrav for kiropraktikkstudier i England og Wales

 •  4 i engelsk fra vgs
 • ingen minstekrav til karaktersnitt fra vgs eller krav til realfag, men anbefalt med god kunnskap i kjemi
 • fullført og bestått medisin grunnfag, med minst C i snitt
 • uformelt intervju (kan gjøres per telefon)
 • bekreftelse på 4 timers observasjon hos autorisert kiropraktor
 • motivasjonsbrev på engelsk
 • politiattest

 

Hjelp til å søke

I løpet av studieåret med medisin grunnfag får du god informasjon om studiestedene University of South Wales i Wales eller til Anglo Europeen College of Chiropractic i Bournemouth, England. Bjørknes Høyskole hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen og du kan selvsagt søke til begge.

 

Turnustjeneste etter utdanningen

Etter ett år i Oslo og fire år i utlandet skal du ha ett års turnustjeneste under faglig veiledning og tilsyn av autorisert kiropraktor. Dette er bla. nødvendig for å få autorisasjon til å jobbe som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten består av praksis i en kiropraktorklinikk, der du jobber som selvstendig næringsdrivende kombinert med oppgaver, turnuskurs og trygdefaglige emner. Det er Norsk Kiropraktorforening som har det faglige ansvaret for innholdet i dette turnusåret. Etter endt turnustjeneste skal du søke om å få godkjent turnusordningen samtidig som du søker om egen autorisasjon  gjennom Helsedirektoratet.

 

Søk nå
 • Medisin grunnfag (60 sp) kan utgjøre starten på kiropraktikkutdanningen
 • Du kan søke videre til AECC i England eller USW i Wales
 • Kiropraktikkutdanningen tar 5 år + ett år turnus
 • Du må søke autorisasjon etter endt utdanning