Årsenheten medisin grunnfag kan være starten på kiropraktikkutdanningen i utlandet. Dette studiet gir i seg selv 60 studiepoeng og er et avsluttende fulltidsstudium som gir deg grunnlag for å søke videre på kiropraktikkutdanningen i Wales og England.

Medisin grunnfag består av to hoveddeler

Studiet dekker hele mennesket, fra det friske til det syke, og er delt i to hoveddeler: anatomi /fysiologi og sykdomslære. Den første delen gir deg en god innføring i hvordan kroppen er bygget opp og fungerer. Dette bygges videre på i neste del, hvor du får innsikt i hva ulike sykdommer skyldes, og hvordan de kan diagnostiseres og behandles.

 

Anatomi og fysiologi

Dette er læren om det friske mennesket. Her får du en introduksjon til kroppens funksjon, både på detaljert organnivå, og som en helhet. Emnet starter på kroppens minste nivå, cellenivået. Her skal vi lære om alt fra menneskets arvestoff (DNA), immuncellenes jakt på bakterier, til hvordan elektriske signaler sendes i hjernen. Fra det grunnleggende nivået går vi over til organene, som i realiteten er enorme grupper av celler som jobber sammen for et felles mål. Du får innsikt i hva som gjør at hjertet kan pumpe blod, hvordan lungene kan ta opp oksygen, hormonell regulering av kroppens energibalanse og mye mer. Fokuset ligger på forståelse, og det brukes mange kliniske paralleller som trekker linjene fra teori til praksis. Forståelsen du får for menneskekroppens normalfunksjon danner et godt grunnlag for å forstå mekanismene for sykdom.

 

Sykdomslære

I studiets andre hoveddel får du kunnskap om hvilke sykdommer som rammer mennesket, og hvordan moderne medisin forsøker å behandle disse. Alle de store sykdomsgruppene berøres, inkludert barnesykdommer (pediatri), hjertesykdommer (kardiologi) og muskel-skjelett sykdommer (ortopedi). Undervisningen om de ulike sykdommene kommer rett etter undervisningen om anatomi og fysiologi, slik at du kan knytte sammen forståelsen av normalfunksjon med det du lærer om sykdommers mekanismer. På denne måten bygges en forståelse som gir deg innsikt i sykdommers symptomer, hvordan diagnosen stilles og hvordan de kan behandles. Hele veien er det et fokus på alle aspekter ved sykdom, både det rent biomedisinske samt innvirkningen på dem som rammes. I flere emner har vi timer hvor pasienter med sykdommer kommer til undervisning, og kan gi studentene innsikt i hvordan det er å leve med en kronisk sykdom.

Undervisningen på årsstudiet medisin grunnfag lar seg kombinere med å ta eventuelle realfag på Bjørknes Privatskole. Dette er en populær mulighet for våre studenter som mange benytter seg av, selv om det blir mye å gjøre!

 

Medisin grunnfag består av 6 emner

Alle emner har avsluttende eksamen og gir hver 10 studiepoeng. Les mer om de ulike emnene her

 

 • MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

  Les mer
 • MED1200 – Hjerte-kar-væske (10 sp)

  Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne, samt hvordan den kan svikte.

  Les mer
 • MED1300 – Respirasjon og metabolisme (10 sp)

  Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

  Les mer
 • MED1400 – Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

  Emnet gir en innføring i muskel, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

  Les mer
 • MED1500 – Hormoner og immunsystemet (10 sp)

  Emnet omhandler læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Kroppens immunforsvar gjennomgås sammen med læren om hudens funksjoner og sykdommer. Kroppens reproduktive funksjon omtales. Mikrobiologiske agens og sykdommer de kan framkalle omtales.

  Les mer
 • MED1600 – Samfunn, alder og helse (10 sp)

  Emnet omfatter en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, pediatri, geriatri og psykiatri.

  Les mer
Søk nå
 • Medisin grunnfag (60 sp) kan utgjøre starten på kiropraktikkutdanningen
 • Du kan søke videre til AECC i England eller USW i Wales
 • Kiropraktikkutdanningen tar 5 år + ett år turnus
 • Du må søke autorisasjon etter endt utdanning